Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019 - wyniki konkursu

W dniu 27 lutego 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu "MALUCH+" 2019.

Informacja ta znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019

W związku z powyższym w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do dnia 08 marca 2019 r. (data wpływu do urzędu) należy złożyć:

  1. oświadczenie o przyjęciu dotacji/środków Funduszu Pracy (załącznik 13 – 22 Programu),
  2. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik 23 – 26 Programu),
  3. zaktualizowany program inwestycji lub opis zadania do przyznanej kwoty dofinansowania (wzory określone przez Wojewodę),
  4. zaktualizowane kalkulacje kosztów do przyznanej kwoty dofinansowania (wzory określone przez Wojewodę).

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Beneficjent zobowiązany jest do jej niezwłocznego złożenia w formie pisemnej.

liczba wejść: 2132