Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program Maluch - edycja 2018 – wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla podmiotów niegminnych

Wojewoda Dolnośląski informuje, że dla usprawnienia procesu podpisywania umów na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch   – edycja 2018 wskazane jest, aby Beneficjenci w miarę możliwości mieli przygotowane wypełnione formularze dokumentów ( w załączeniu).

liczba wejść: 3355