Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program Maluch - edycja 2018 - ustalenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Zgodnie z pkt. 6.2.6  Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch   – edycja 2018 Wojewoda Dolnośląski ustanowił zabezpieczenie roszczeń Organu Zlecającego z tytułu niewykonania  lub niewłaściwego wykonania zadania dotyczącego tworzenia i  funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi   w wieku do lat 3  w postaci wystawionego przez Beneficjenta weksla in blanco, wraz z deklaracja wekslową  (w załączeniu),  
Ustalony sposób zabezpieczenia zostanie zastosowany przy zawieraniu umów na realizację zadań z podmiotami niegminnymi w module 3 i 4 Programu.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 3405