Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Wzory umów - Program "MALUCH +" 2018 moduły 1, 2, 3 i 4

Zgodnie z pkt 6.2.11. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH +” 2018 Wojewoda Dolnośląski ogłasza wzory umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim  a Beneficjentami  pomocy finansowej  w module 1, 2, 3 i 4 Programu  (w załączeniu).

liczba wejść: 4329