Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach nowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej  do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;

MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów;

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ 

Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

 

Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

liczba wejść: 3412