Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Uprzejmie informuję, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami konkursu, które zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu Osłonowego jest Gmina/Miasto, Powiat i Województwo, zatem opracowana dokumentacja powinna zostać podpisana przez podmioty uprawnione do reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Wymaganą dokumentację należy złożyć w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu do dnia 10 lutego 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).

liczba wejść: 4535