Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program Maluch - edycja 2016 - ustalenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Zgodnie z pkt 7.20. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch   – edycja 2016 Wojewoda Dolnoslaski ustanowił zabezpieczenie roszczeń Organu Zlecającego z tytułu niewykonania  lub niewłaściwego wykonania zadania dotyczącego tworzenia i  funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi   w wieku do lat 3  w postaci wystawionego przez Beneficjenta weksla in blanco, wraz z deklaracja wekslową  (w załączeniu), 

Ustalony sposób zabezpieczenia zostanie zastosowany przy zawieraniu umów na realizację zadań z podmiotami niegminnymi w module 2 i 3 Programu.

 

Pliki do pobrania

liczba wejść: 4890