Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Od dnia 1 stycznia 2016 r. nowy formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 30 grudnia 2015 roku Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 2314), zmianie uległ wzór formularza wniosku o udzielnie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Rozporządzenie, które wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku wprowadza dodatkowo dwa nowe załączniki do wyżej wymienionego formularza wniosku.

UWAGA: Złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia od dnia 1 stycznia 2016 roku będzie możliwe tylko na nowym formularzu.

Wzór formularza został umieszczony na naszej stronie internetowej.

Składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w styczniu 2016 r. zwróć szczególną uwagę na zmiany w tym zakresie.

liczba wejść: 6585