Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Zapowiedzi

26 kwietnia 2022

Konkurs ofert na zorganizowanie gry miejskiej „Przygoda z Tatą”

Gra miejska „Przygoda z Tatą” jest wyjątkowym wydarzeniem rodzinnym, które odbędzie się 19 czerwca br. we wszystkich województwach w Polsce. Dzięki tej zabawie tegoroczny Dzień Ojca będzie niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich rodzin z dziećmi, które wezmą w niej udział. Sprawdź jakie warunki należy spełnić, aby powalczyć o 1,6 mln zł na jej zorganizowanie.

Jakie są cele gry miejskiej „Przygoda z Tatą”?

Celem gry miejskiej „Przygoda z Tatą” jest budowanie pozytywnego wizerunku ojca i wzmacnianiu więzi rodzinnych w oparciu o szacunek i zaufanie. Gra ma przyczynić się do wzrostu świadomości, że wychowanie dziecka to nie tylko sprawa i odpowiedzialność kobiety. Ojcostwo to również ważny obszar samorealizacji dla mężczyzny, a także ważny element prawidłowego rozwoju i wychowania dziecka na szczęśliwego dorosłego. Celem gry jest również wspólne spędzanie czasu na poznawaniu lokalnych atrakcji, ciekawych historycznie miejsc i budowanie w ten sposób poczucia lokalnej tożsamości.

Co powinieneś wiedzieć, aby przystąpić do konkursu ofert?

Konkurs ofert na zorganizowanie gry miejskiej „Przygoda z Tatą” realizowany jest w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Organizatorem konkurs jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Do kogo kierowany jest konkurs na organizację gry miejskiej „Przygoda z Tatą”?

Konkurs kierujemy do organizacji pozarządowych, które mają już doświadczenie w organizacji gier miejskich lub podobnych wydarzeń kierowanych do rodzin w przestrzeni publicznej. Uczestnicy konkursu powinni dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym pozwalającym na realizację projektu. Szacowana liczba uczestników gry miejskiej „Przygoda z Tatą” to 200 – 500 osób w jednym z 16 miast wojewódzkich. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Twoje portfolio

Zachęcamy organizacje pozarządowe do potwierdzenia swojego doświadczenia w organizowaniu gier miejskich przez dołączenie do oferty własnego portfolio z opisem dotychczasowych realizacji wraz z linkami, zdjęciami czy rekomendacjami.

Jaka jest wysokość dotacji w konkursie?

Łączna kwota w konkursie ofert na realizację tegorocznej gry miejskiej „Przygoda z Tatą” wynosi 1,6 mln zł – maksymalnie 100 tys. zł. na każde z 16 miast wojewódzkich. Środki na ten cel przeznaczone są z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ile można złożyć ofert w ramach konkursu?

Podmiot biorący udział konkursie ofert, może złożyć więcej niż jedną ofertę. Jednak każda z oferta powinna dotyczyć organizacji gry miejskiej tylko w jednym mieście wojewódzkim właściwym dla siedziby wojewody. W ramach każdego z miast zostanie wybrany do realizacji jeden, najlepszy projekt. Oferty zbiorcze, które obejmują organizację gry miejskiej w więcej niż jednym mieście wojewódzkim nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Gdzie odbędzie się gra miejska?

Gra miejska „Przygoda z Tatą” odbędzie się równolegle we wszystkich 16 miastach wojewódzkich 19 czerwca 2022 roku.

Ważne terminy

Oferty w ramach konkursu należy dostarczyć lub przesłać w formie papierowej w terminie do dnia 11 maja 2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs „Organizacja gry miejskiej Przygoda z Tatą”, na jeden ze sposobów:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 -16.00 w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wejście od ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,

  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Szczegóły w Regulaminie konkursu na organizację gry miejskiej „Przygoda z Tatą”.

https://www.gov.pl/attachment/0c1c9daa-47a8-44ff-b621-8d2234e32ab9

  • Konkurs ofert na zorganizowanie gry miejskiej „Przygoda z Tatą” - Konkurs ofert na zorganizowanie gry miejskiej „Przygoda z Tatą”
    Konkurs ofert na zorganizowanie gry miejskiej „Przygoda z Tatą”