Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja dla obywateli Wielkiej Brytanii.

Warto uzyskać dokument pobytowy zawierający adnotację odnoszącą się do Umowy Wystąpienia z UE dla obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin. Obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin będący beneficjentami Umowy Wystąpienia mogą nadal składać wnioski o wydanie dokumentu pobytowego zawierającego adnotację odnoszącą się do Umowy Wystąpienia (jeśli jeszcze tego nie zrobili).

Posiadanie takiego dokument jest korzystne, ponieważ będzie on zwalniał z przyszłej rejestracji w systemie Entry/Exit (EES) przy przekraczaniu granic zewnętrznych oraz z konieczności uzyskania zezwolenia podróżnego ETIAS w związku z podróżami krótkoterminowymi do państw UE/Schengen.

W Polsce w zakresie statusu pobytowego obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin stosowany jest system deklaratoryjny. Nie ma obowiązku uzyskania dokumentu pobytowego jako warunku legalnego pobytu w kraju. Biorąc jednak pod uwagę praktyczne względy, zaleca się aby wszyscy beneficjenci Umowy Wystąpienia uzyskali nowe dokumenty pobytowe zawierające adnotację odnoszącą się do Umowy Wystąpienia.

Ich posiadanie ułatwi korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia i będzie zwalniało z przyszłej rejestracji w unijnym systemie Entry/Exit (EES) przy przekraczaniu granic zewnętrznych oraz z konieczności uzyskania zezwolenia podróżnego ETIAS w związku z podróżami krótkoterminowymi do państw UE/Schengen. Uruchomienie tych systemów ma nastąpić w 2024 r.

O wydanie dokumentów pobytowych mogą ubiegać się beneficjenci Umowy Wystąpienia czyli obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin, którzy korzystali z prawa pobytu zgodnie z prawem UE przed końcem 2020 r. i w dalszym ciągu mieszkają w Polsce.

Wniosek dotyczący wydania dokumentu pobytowego należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć :https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/potrzebuje-informacji/umowa-wyst

 

English version: https://www.gov.pl/web/udsc-en/its-worth-getting-a-residence-permit

  •  - brexit-4166040_1280
    brexit-4166040_1280
liczba wejść: 336