W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ruszają dwa rządowe programy wsparcia!

Powiaty, za pośrednictwem wojewody, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach rządowych programów.


Program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. obejmuje:

  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

Program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” obejmuje:

  • dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł;
  • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień 2023 r.


Zapraszamy do składania wniosków!

Więcej na https://tiny.pl/cklr5 oraz https://tiny.pl/cklrp

 

  •  - Program wsparcia
    Program wsparcia

Pliki do pobrania

liczba wejść: 691