Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Aktualizacja procedury monitoringowej z alertami

Procedura monitorowania interwencyjnego złotej algi zakłada wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych, które umożliwią wykrycie ewentualnego ryzyka wystąpienia zakwitów Prymnesium cf. parvum, a następnie poinformowanie odpowiednich służb. Poszczególne stopnie alertowe uruchamiają działania służb na poziomie centralnym i wojewódzkim.

Wskaźnikami badanymi w wodzie są:

pomiary terenowe:

 • temperatura;
 • przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C;
 • odczyn pH;
 • tlen rozpuszczony;
 • nasycenie tlenem;

badania fizyko-chemiczne:

 • chlorki;
 • siarczany;
 • sód;
 • azot ogólny;
 • azot Kjeldahla;
 • fosfor ogólny.

badania biologiczne:

 • fitoplankton pod kątem ilości Prymnesium cf. parvum.

Poziomy alarmowe

Ze względu na odmienną specyfikę wód płynących tj. rzek i starorzeczy oraz kanałów i zbiorników zdecydowano o wyznaczeniu oddzielnych poziomów alarmowych dla rzek/starorzeczy oraz kanałów/zbiorników dla wskaźników.

Dla punktu badanego w ramach monitoringu interwencyjnego na kanale/zbiorniku naturalnym lub sztucznym, w którym ilość Prymnesium cf. parvum została określona na poziomie:

 • od 3 do 10 mln os./l przypisuje się stopień ostrzegawczy,
 • powyżej 10 do 100 mln os./l przypisuje się I stopień zagrożenia,
 • powyżej 100 do 300 mln os./l przypisuje się II stopień zagrożenia,
 • powyżej 300 mln os./l przypisuje się III stopień zagrożenia.

Z kolei w przypadku punktu badanego w ramach monitoringu interwencyjnego na rzece lub w starorzeczu, w którym ilość Prymnesium cf. parvum została określona na poziomie:

 • od 3 do 10 mln os./l przypisuje się stopień ostrzegawczy,
 • powyżej 10 do 50 mln os./l przypisuje się I stopień zagrożenia,
 • powyżej 50 do 100 mln os./l przypisuje się II stopień zagrożenia,
 • powyżej 100 mln os./l przypisuje się III stopień zagrożenia.

Opis postępowania

Badania terenowe i laboratoryjne wykonuje Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ. Zatwierdzone wyniki są przekazywane do analizy w celu określenia ryzyka wystąpienia potencjalnego zakwitu „złotej algi” poprzez przypisanie odpowiedniego (I, II lub III) stopnia zagrożenia wystąpienia zakwitu.

Jeżeli nie przypisano stopnia ostrzegawczego lub zagrożenia to pomiary terenowe z badaniami fizyko-chemicznymi oraz biologicznymi kontynuowane są z częstotliwością raz w tygodniu.

Natomiast jeżeli przypisano stopień ostrzegawczy, I lub II stopień zagrożenia pomiary terenowe i badania fizyko-chemiczne oraz biologiczne wykonywane są z częstotliwością dwa razy w tygodniu.

W przypadku przypisania III stopnia zagrożenia wystąpienia zakwitu pomiary terenowe oraz badania biologiczne przeprowadzane są trzy razy w tygodniu, a badania fizykochemiczne dwa razy w tygodniu.

Informacja z odpowiednim stopniem zagrożenia jest przekazywana z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ciągu godziny GIOŚ przekazuje informację na zewnątrz: do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska, KZGW Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Instytutu Górnictwa. Następnie WIOŚ/GIOŚ daje zlecenie na badania z określoną częstotliwością. Poszczególne stopnie alertowe uruchamiają też odpowiednie działania na poziomie centralnym i wojewódzkim.

 • - Aktualizacja procedury monitoringowej z alertami
  Aktualizacja procedury monitoringowej z alertami
liczba wejść: 511