Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów dla uchodźców z Ukrainy i obywateli państw trzecich w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu Wojewody Dolnośląskiego nr 2/14-2022/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, obywatele państw trzecich, a w szczególności uchodźcy z Ukrainy, mogą skorzystać z nowej usługi Biura Wsparcia Uchodźców z Ukrainy w zakresie bezpłatnych tłumaczeń przysięgłych dokumentów z języka ukraińskiego, angielskiego oraz rosyjskiego na język polski.

W dniu 12 maja 2023 roku została podpisana umowa z wyłonionym w przetargu na świadczenia usług tłumaczeń pisemnych dla cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (DUW) oraz Delegaturach DUW w Legnicy i Jeleniej Górze, jak również tłumaczeń materiałów informacyjnych dla Biura Wsparcia Uchodźców z Ukrainy wykonawcą Lingua Lab. s.c.

Usługa skierowana jest głównie do obywateli Ukrainy, w szczególności posiadających numer PESEL ze statusem UKR, nie mniej z oferowanego wsparcia mogą również skorzystać obywatele innych państw trzecich. Cudzoziemcy mogą bezpłatnie przetłumaczyć dokumenty niezbędne do legalizacji ich pobytu w Polsce, uzyskania zatrudnienia czy też w celu rekrutacji do szkoły (np. akty urodzenia, akty małżeństwa, świadectwa, dyplomy, certyfikaty).

Dokumenty należy złożyć osobiście w punkcie informacyjno-doradczym w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu lub w Delegaturze DUW w Jeleniej Górze. Punkt informacyjny w Legnicy pozostaję zamknięty do dnia 31 sierpnia 2023 r. Warunkiem skorzystania ze wsparcia konieczna jest wcześniejsza rezerwacja wizyty, okazanie ważnego dokumentu, potwierdzającego legalny pobyt oraz wypełnienie ankiety uczestnika projektu, która będzie dostępna na stanowisku obsługi. Zastrzegamy, że przyjmujemy max 5 stron dokumentów na osobę. Dokumenty będzie można pozostawić w punkcie informacyjnym tylko we własnym imieniu (wyjątkiem jest pozostawienie dokumentów małoletnich przez rodziców/opiekunów prawnych). Pracownik informacji w czasie konsultacji zweryfikuje dokumenty pod kątem spełnienia określonych wyżej wymagań.

W celu skorzystania z usługi we Wrocławiu należy wysłać zapytanie na adres mailowy tlumaczeniafami@duw.pl, podając następujące dane:

- imię i nazwisko

- obywatelstwo

- rodzaj dokumentów i z jakiego języka ma być wykonane tłumaczenie

Pracownik informacji w odpowiedzi wskaże termin wizyty. Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji należy w danym dniu zgłosić się o wyznaczonej godzinie do punktu informacyjno-doradczego „0” bez biletu.

W Delegaturze DUW Jeleniej Górze można udać się z dokumentami do stanowiska informacyjnego uprzednio pobierając bilet z systemu „kolejkowicz” na „Punkt informacyjno - doradzczy FAMI”.

Ważne! Punkt informacyjny w Jeleniej Górze będzie zamknięty dnia 23 sierpnia 2023 r.

Więcej szczegółów w sprawie usługi oraz pozostałej oferty Biura Wsparcia Uchodźców z Ukrainy mogą Państwo uzyskać osobiście u pracowników Punktu Informacyjno-Doradczego lub kontaktując się telefonicznie z Infolinią 71 701 11 00. 

Usługa trwa do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na tłumaczenia i może zakończyć się wcześniej niż 31 sierpnia 2023 r. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałą ofertą Biura Wsparcia Uchodźców z Ukrainy Biuro Wsparcia Uchodźców z Ukrainy w ramach projektu Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku - Etap II  

_____________________________________ 

      

Bezpieczna przystań.

Projekt nr 2/14-2022/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

                 

UA
Присяжний переклад документів для біженців з України та громадян третіх країн у Нижньосілезькому воєводському управлінні


З приємністю повідомляємо, що в рамках проєкту воєводи Нижньої Сілезії № 2/14-2022/OG-FAMI під назвою "Інтеграція, Адаптація, Прийняття. Підтримка громадян третіх країн у Нижній Сілезії - II етап", що співфінансується Програмою Національного фонду притулку, міграції та інтеграції та державним бюджетом, громадяни третіх країн, зокрема біженці з України, можуть скористатися новою послугою Бюро Підтримки біженців з України, зокрема безоплатного присяжного перекладу документів з української, англійської та російської мов на польську мову.

12 травня 2023 року було підписано угоду з обраним на тендері на надання послуг перекладу для іноземців у Нижньосілезькому воєводському управлінні у Вроцлаві (DUW) та регіональних відділеннях DUW у Легниці та Єленій Гурі, а також переклади інформаційних матеріалів для Офісу підтримки біженців з України підрядником Lingua Lab. s.c.

Послуга адресована в головним чином громадянам України, зокрема тим, хто має номер PESEL зі статусом UKR, однак громадяни інших третіх країн також можуть скористатися пропонованою підтримкою. Іноземці можуть безкоштовно перекласти документи, необхідні для легалізації перебування в Польщі, працевлаштування чи вступу до школи (наприклад, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, атестати, дипломи, сертифікати).

Документи слід подавати особисто в інформаційно-консультаційному центрі в Нижньосілезькому воєводському управлінні у Вроцлаві або у філії в Єленій-Гурі. Інформаційний пункт у Легниці не працюватиме до 31 серпня 2023 року. Для того, щоб скористатися підтримкою, необхідно заздалегідь записатися на прийом, пред'явити дійсний документ, що підтверджує ваше законне місце проживання, і заповнити анкету учасника проєкту, яку можна отримати на стійці обслуговування. Зазначаємо, що приймаємо максимум 5 сторінок документів на особу. Залишати документи в інформаційному пункті можна лише від свого імені (крім документів неповнолітніх, залишених батьками/опікунами). Під час консультації спеціаліст перевірить документи на відповідність вимогам, викладеним вище.

Щоб скористатися послугою у Вроцлаві, надішліть запит на електронну адресу tlumaczeniafami@duw.pl, вказавши такі дані:

- ім'я та прізвище

- громадянство

- назва документів і з якої мови буде зроблено переклад

Працівник  у відповіді вкаже дату візиту. Отримавши підтвердження бронювання, необхідно в призначений день з'явитися в визначений  час до інформаційно-консультаційної стійки "0" без квитка.

У філії DUW у Єленій-Гурі ви можете прийти зі своїми документами до інформаційної стійки, попередньо взявши квиток із системи "kolejkowicz" на Інформаційно-Консультаційний пункт FAMI".

Увага! Інформуємо, що пункт у місті Єленя-Гурі буде закрито 23 серпня 2023 року.

Більш детальну інформацію про послугу та інші пропозиції бюро підтримки біженців з України можна отримати особисто в Інформаційно-консультаційному центрі або зателефонувавши на інфолінію за номером: 71 701 11 00.

Послуга буде доступна до вичерпання ліміту коштів, виділених на переказ, і може закінчитися раніше ніж 31 серпня 2023 року. Заохочуємо Вас ознайомитися з іншою пропозицією Офісу підтримки біженців з України Biuro Wsparcia Uchodźców z Ukrainy w ramach projektu Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku - Etap II

_____________________________________ 

    

Безпечний притулок.

Проєкт № 2/14-2022/OG-FAMI під назвою "Інтеграція, Адаптація, Прийняття. Підтримка громадян третіх країн у Нижній Сілезії - II етап", що фінансується спільно з програмою Національного фонду притулку, міграції та інтеграції та державного бюджету.

Виняткова відповідальність за висловлені думки лежить на авторі, Європейській комісії та Міністерстві внутрішніх справ.

Європейська комісія, Міністерство внутрішніх справ та адміністрація не несуть відповідальності за будь-яке використання представленої інформації.

 

RU

Присяжный перевод документов для беженцев с Украины и граждан третьих стран в Долносельском воеводском управлении"

С радостью сообщаем вам, что в рамках проекта воеводы Нижней Силезии № 2/14-2022/OG-FAMI под названием "Интеграция,Адаптация, Принятие. Поддержка граждан третьих стран в Нижней Силезии - II этап" софинансируется Программой Национального фонда убежища, миграции и интеграции и государственным бюджетом, граждане третьих стран, в частности беженцы из Украины, могут воспользоваться новой услугой Бюро Поддержки беженцев из Украины в частности бесплатного присяжного перевода документов с украинского, английского и русского языков на польский язык.

12 мая 2023 года был подписан договор с победителем конкурса на предоставление услуг письменного перевода для иностранцев в Долносельском воеводском управлении в Вроцлаве (DUW) и его филиалах в Легнице и Еленя-Гуре, а также перевода информационных материалов для Бюро поддержки беженцев с Украины - компанией Lingua Lab. s.c.

Услуга преимущественно предназначена для граждан Украины, в частности тех, у кого есть номер PESEL со статусом UKR, но также граждане других третьих стран могут воспользоваться предлагаемой поддержкой. Иностранцы могут бесплатно перевести документы, необходимые для легализации их пребывания в Польше, для трудоустройства или для поступления в школу (например, свидетельства о рождении, свидетельства о браке, аттестаты, дипломы, сертификаты).

Документы следует подавать лично в информационно-консультационном центре в Нижнесилезском воеводском управлении во Вроцлаве или в филиале в Еленей-Гуре. Информационный пункт в Легнице закрыт до 31 августа 2023 года. Для того чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо заранее записаться на прием, предъявить действительный документ, подтверждающий ваше законное место жительства и заполнить анкету участника проекта, которую можно получить на стойке обслуживания. Просим заметить, что мы принимаем не более 5 страниц документов на одного человека. Документы можно оставить только на свое имя в пункте информации (исключение - оставление документов несовершеннолетними лицами их родителями/законными опекунами). Сотрудник информационного пункта во время консультации проверит документы на соответствие вышеуказанным требованиям.

Для того чтобы воспользоваться услугой во Вроцлаве, необходимо отправить запрос на электронную почту tlumaczeniafami@duw.pl, указав следующую информацию:

- имя и фамилия
- гражданство
- вид документов и с какого языка нужно выполнить перевод

Сотрудник информационного отдела укажет дату визита в ответном сообщении. Получив подтверждение бронирования, необходимо в назначенный день явиться в назначенное время к информационно-консультационной стойке "0" без билета. Вы должны предъявить сотруднику подтверждение бронирования.

 В филиале DUW в Еленей-Гуре вы можете прийти со своими документами к информационной стойке, предварительно взяв билет из системы „kolejkowicz” на Информационно-Консультационный пункт FAMI.

Важно! Сообщаем, что информационный пункт в Йеленей-Гуре будет закрыт 23 августа 2023 года.

Более подробную информацию об услуге и других предложениях бюро поддержки беженцев из Украины можно получить лично в Информационно-консультационном центре или позвонив на инфолинию по тел. 71 701 11 00.

 Услуга будет доступна до исчерпания лимита средств, выделенных на перевод, и может закончиться раньше чем  31 августа 2023 года. Приглашаем ознакомиться с остальными предложениями от Бюро Поддержки Беженцев из Украины Biuro Wsparcia Uchodźców z Ukrainy w ramach projektu Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku - Etap II  

_____________________________________ 

      

 

Безопасное убежище.

Проект № 2/14-2022/OG-FAMI под названием "Интеграция, Адаптация, Принятие. Поддержка граждан третьих стран в Нижней Силезии - II этап", финансируемый совместно с программой Национального фонда убежища, миграции и интеграции и

государственного бюджета.

Исключительная ответственность за высказанные мнения лежит на авторе, Европейской комиссии и Министерстве внутренних дел.

Европейская комиссия, Министерство внутренних дел и администрация не несут ответственности за любое использование представленной информации.

 

 

ENG

Sworn translation of documents for refugees from Ukraine and third-country nationals at the Lower Silesian Voivodeship Office.

We are pleased to inform that as part of the project of the Lower Silesian Voivode No. 2/14-2022/OG-FAMI titled 'Integration, Adaptation, Acceptance. Support for Third-Country Nationals in Lower Silesia - Stage II,' co-financed by the National Programme of the Asylum, Migration, and Integration Fund as well as the state budget, third-country nationals, especially refugees from Ukraine, can benefit from a new service provided by the Office for Support of Ukrainian Refugees. This service offers free sworn translation of documents from Ukrainian, English, and Russian into Polish.

On May 12, 2023, a contract was signed with the selected bidder in the tender for the provision of written translation services for foreigners at the Lower Silesian Voivodeship Office in Wrocław (DUW) and its branches in Legnica and Jelenia Góra, as well as for the translation of informational materials for the Ukrainian Refugee Support Bureau. The contractor for these services is Lingua Lab. s.c.

The service is primarily aimed at Ukrainian citizens, especially those with a PESEL number and the UKR status. Nevertheless, citizens of other third countries can also benefit from the offered support. Foreigners can translate documents necessary for the legalization of their stay in Poland, obtaining employment, or for school enrollment (e.g., birth certificates, marriage certificates, diplomas, certificates) free of charge.

Documents should be submitted in person at the information and advice desk at the premises of the Lower Silesian Voivodeship Office Voivodeship Office in Wrocław or at the Branch Office of the Voivodeship Office in Jelenia Góra. Punkt informacyjny w Legnicy remains closed until 31 August 2023. In order to benefit from the support to take advantage, it is necessary to book an appointment in advance, present a valid document confirming your legal residence and to fill in a project participant questionnaire, which will be available at the service desk. We reserve the right to accept a maximum of 5 pages of documents per person. Documents may only be left at the information point in one's own name (with the exception of minors' documents left by parents/legal guardians). During the consultation, the information staff will verify the documents to ensure they meet the specified requirements.

To benefit from the service in Wrocław, you should send an inquiry to the email address tlumaczeniafami@duw.pl, providing the following information:

- First and last name
- Nationality
- Type of documents and the language from which the translation should be made

The information staff will indicate the appointment date in their response. After receiving the reservation confirmation, you should visit the information-advisory point '0' at the appointed time on the scheduled day, without a ticket.

At the DUW branch in Jelenia Góra, you can bring your documents to the information desk after obtaining a ticket from the ticket machine for the 'Information and Advisory Point for FAMI.'

Important! We inform you that the information point in Jelenia Góra will be closed on August 23, 2023.

For more details regarding the service and the remaining offer of the Ukrainian Refugee Support Bureau, you can obtain information in person from the Information and Advisory Point's staff or by contacting the hotline at 71 701 11 00.

The service lasts until the allocated translation budget is exhausted and may end earlier than August 31, 2023. We encourage you to explore the rest of the Ukrainian Refugee Support Bureau's offerings. Biuro Wsparcia Uchodźców z Ukrainy w ramach projektu Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku - Etap II  

_____________________________________

  

 

Safe Harbor.

Project No. 2/14-2022/OG-FAMI entitled "Integration, Adaptation, Acceptance. Support for third-country nationals in Lower Silesia - Stage II" co-financed from the National Asylum, Migration and Integration Fund Programme and the the state budget.

The sole responsibility for the opinions expressed lies with the author and the European Commission and the Ministry of The European Commission and the Ministry of Interior and Administration are not responsible for any use that may be made of the information provided.

  •  - Tłumaczenie przysięgłe dokumentów w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w delegaturach w Jeleniej Górze oraz Legnicy
    Tłumaczenie przysięgłe dokumentów w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w delegaturach w Jeleniej Górze oraz Legnicy
liczba wejść: 1983