Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 stycznia 2022

Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji

Informujemy, że od 1 stycznia karty pobytu, wydawane do pozytywnych decyzji pobytowych w roku 2022 będą produkowane niezwłocznie po wydaniu decyzji.

Dowód opłaty za wydanie karty (50 zł) Cudzoziemiec będzie zobowiązany przedstawić przy odbiorze karty.

Karty będą domyślnie produkowane bez adresu zameldowania (obecnie tak produkowanych na życzenie klienta jest 99,7% kart). Osoby pragnące mieć na karcie adres zameldowania, proszone są o powiadomienie o tym Urzędu na etapie postępowania.

Karty produkowane do decyzji wydanych w roku 2021 wydawane będą według starych zasad. (Po dostarczeniu opłaty i zaświadczenia o zameldowaniu lub oświadczenia chęci uzyskania karty bez adresu).

Jednocześnie informujemy, że pozytywne decyzje pobytowe nie będą wysyłane pocztą, lecz będą do odbioru wraz z kartą pobytu. O wystawieniu pozytywnej decyzji pobytowej strona będzie informowana SMSem, oraz mailem i zmianą statusu systemu Przybysz. Decyzje będą wysyłane w przypadku nieodebrania ich w terminie max 3 miesięcy od  powiadomienia.

  •  - komunikat
    komunikat