Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 listopada 2021

KOMUNIKAT - budowa akademika na terenie Stadionu Olimpijskiego

Decyzją z dnia 2 listopada 2021 r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 16 marca 2021 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę domu studenckiego przy al. Paderewskiego 35 we Wrocławiu (inwestor Dolnośląskie Inwestycje S.A. S.K.A.). Projektowana inwestycja zostanie poprzedzona rozbiórką m.in. trybun ziemnych jednoznacznie wpisanych do rejestru zabytków w 1991 r. W ocenie Wojewody rozbiórka tej budowli ziemnej powinna zostać poprzedzona jej skreśleniem z rejestru zabytków, na co inwestor nie uzyskał zgody Generalnego Konserwatora Zabytków. W odniesieniu do sygnalizowanej niezgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wojewoda Dolnośląski nie stwierdził rażącego naruszenia prawa w tym zakresie. W szczególności poza zakresem postępowania prowadzonego przez Wojewodę, była kwestia faktycznie realizowanej inwestycji (przeznaczenia).

  • Komunikat - Komunikat
    Komunikat