Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 sierpnia 2021

KOMUNIKAT - Zwiększona została przepustowość infolinii ds. cudzoziemców

Informujemy, iż w trosce o najwyższą jakość usług, na infolinii ds. cudzoziemców regularnie prowadzone są prace serwisowe. Obecnie zwiększona została przepustowość, infolinia realizuje dziennie około 400 połączeń telefonicznych.

Szacunkowy średni czas oczekiwania na połączenie to:

  1. w języku polskim – około dwóch minut,
  2. w języku angielskim – około dwóch minut
  3. w języku rosyjskim – około dziesięciu minut
  4. w języku ukraińskim – około dziesięć minut

Jeżeli nie są Państwo w stanie uzyskać połączenia telefonicznego, istnieje możliwość złożenia zapytania poprzez adres mailowy: infoopt@duw.pl

Osoby, które posiadają konto na portalu www.przybysz.duw.pl, mogą sprawdzić status swojej sprawy w systemie.

Przypominamy również, że od 22 lipca 2021 r. gotowe karty pobytu można odbierać bez wcześniejszej rezerwacji terminu. W siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu obsługiwane są osoby, które otrzymały informację sms-ową lub mailową o gotowym do odbioru dokumencie. Obsługa w tym zakresie odbywa się od 9:00 do 15:54. Wejście do budynku od strony Odry (Bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich).

ENG:

We would like to inform You that in order to ensure the highest quality of services, regular maintenance works are carried out on the hotline for foreigners.

Currently the capacity has been increased, the helpline realizes daily about 400 phone calls.

Estimated average waiting time for a call is :

1. in Polish - about two minutes,

2. in English - about two minutes

3. in Russian - about ten minutes

4. in Ukrainian - about ten minutes.

If You are not able to get through on the phone, there is a possibility to make an inquiry via e-mail: infoopt@duw.pl.

If you have an account on www.przybysz.duw.pl, you can check the status of your case in the system.

We would also like to remind You that as of July 22, 2021, completed residence cards can be collected without prior appointment booking. In the headquarters of the Lower Silesian Voivodship Office in Wrocław, service is provided to persons who have received information by sms or e-mail about a document ready for collection. Service in this regard takes place from 9:00 a.m. to 3:54 p.m. Entrance to the building from the side of Odra River (Boulevard Marii i Lecha Kaczyńskich).

RU:

Информируем, заботясь о качестве обслуживания клиента, на инфолинии для и ностранцев регулярно проводятся сервисные работы.
В настоящее время увеличилась пропускная способность, в течение дня конслуьтанты инфолинии принимают порядка 400 телефонных звонков.

Среднее время ожидания на линии составляет:
1. Польский язык- около двух минут,
2. Английский язык- около двух минут,
3. Русский язык- около десяти минут,
4. Украинский язык- около десяти минут.

Если вы не в состоянии дозвониться, есть возможность получения информации с помощью электронной почты: infoopt@duw.pl

Клиенты у которых есть доступ к личному кабинету на портале www.przybysz.duw.pl, могут проверить состояние свооего дела в системе.

Напоминаем, что с 22 июля 2021 года изготовленные карты побыта можно забрать без предварительной регистрации. В здании Нижнесилезского Воеводского Управления во Вроцлаве будут приниматься клиенты, которые получили смс сообщение или ответ по электронной почте с информацией о готовности их документа. Часы работы с 9:00 до 15:45. Вход со стороны реки Одры (Бульвар Марии и Леха Качинских).


UKR:

Інформуємо, що піклуючись про найвищу якість послуг, на гарячій лінії для іноземців регулярно проводяться сервісні роботи.
На даний момент збільшено пропускну здатність, щоденно інформаційна лінія реалізує близько 400 телефонних дзвінків.

Приблизний середній час очікування на сполучення:
1. польською мовою – близько двох хвилин;
2. англійською мовою – близько двох хвилин;
3. російською мовою – близько десяти хвилин;
4. українською мовою – близько десяти хвилин.

Якщо Вам не вдається додзвонитися, існує можливість звернення з питанням на адресу електронної пошти: infoopt@duw.pl

Особи, які маю обліковий запис на порталі www.przybysz.duw.pl можуть перевіряти стан справи у базі даних.

Нагадуємо, що від 22 липня 2021 року готові карти перебування можна забирати без попередньої реєстрації. У приміщенні Управління Нижньосілезького Воєводства у Вроцлаві приймаються особи, які отримали інформацію про готовність документу з смс повідомлення, під час дзвінку на гарячу лінію або з електронного листа. Обслуговування в цьому плані відбувається між 9:00 – 15:54. Вхід до будинку від сторони Одри (Бульвар Марії і Леха Качинських).

 

Projekt nr 10/10-2019/OG-FAMI „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji.

„Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji”.

 

    B E Z P I E C Z N A   P R Z Y S T A Ń

  • Komunikat - Komunikat
    Komunikat