Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 lipca 2021

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Święto to ustanowione zostało dla upamiętnienia mieszkańców polskich wsi i ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej: za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, za walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego. Dzisiejsze uroczystości zorganizowane zostały we wsi Węgry, w gminie Żórawina.

  • Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa podczas obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej - Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa podczas obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
    Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa podczas obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej