Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 kwietnia 2021

ZMIANY W ZAKRESIE OBSŁUGI SPRAW PASZPORTOWYCH I CUDZOZIEMCÓW/CHANGES IN THE HANDLING OF PASSPORT AND FOREIGNERS MATTERS

Informujemy, że ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, a także w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w okresie od 26 marca do 18 kwietnia br. nie będzie dokonywał nowych rezerwacji w zakresie obsługi spraw paszportowych i cudzoziemców. Realizowane będą jedynie rezerwacje dokonane przed 26 marca.

ENG

CHANGES IN THE HANDLING OF PASSPORT AND FOREIGNERS MATTERS

We are informing that due to the situation related with pandemic of COVID-19, and also for the sake of common health safety, Passport Department and  Customer Service for Civil Affairs and Foreigners Department of the Lower Silesian Voivodship Office in Wroclaw in the period from 26th of March to 18th of April this year, will not book a new reservations in the handling of passport cases and foreigners. Only reservations booked before 26th of March will be processed.

RUS

Изменения в порядке обслуживания клиентов Нижнесилезского воеводского управления во Вроцлаве в отделе Гражданских дел и иностранцев

Информируем, что в связи с ростом забалеваемости короновирсуной инфекцией, а также в интересах общей безопасности, паспортный стол и отдел обслуживания иностранных клиентов в Департаменте по делам граждан и иностранцев Управления Нижнесилезского воеводства во Вроцлаве с  26 марта  по 18 апреля 2021 года не будет осуществлять новых записей. Визиты зарегистрированные перед 26 марта 2021 года будут приниматься в нормальном порядке.

UKR

Зміни в порядку обслуговування клієнтів Нижньосілезького воєводського управління у Вроцлаві у відділі Цивільних справ і Iноземців

Повідомляємо, що через складну ситуацію, пов’язану з пандемією коронавірусу, а також задля загальної безпеки здоров’я, Відділ Паспортів та Департамент у справах Громадян та Iноземців Нижньосілезького воєводства в Вроцлавi у період з 26 березня по 18 квітня 2021 p. не буде робити резервацiї на обслуговування клієнтів у справах паспортiв та іноземних справах. Оброблятимуться лише резервації зроблені до 26 березня.

  • Komunikat - Komunikat
    Komunikat