Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25 marca 2021

Wyniki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich

Na podstawie uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P z 2021r. poz.26) 58 gmin z terenu województwa dolnośląskiego było uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Pieniądze można będzie przeznaczyć na finasowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji:

  • szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;
  • placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
  • parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego; 
  • skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
  • infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp

 

W załączniku znajduje się plik PDF dotyczący wyników naboru wniosków o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662, 1011, 1046, 1144, z 2021 r. poz. 26, 108, 287).

  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
    Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Pliki do pobrania