Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01 marca 2021

Szczepienia pracowników instytucji opieki nad dziećmi, pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego. Już jutro rusza kolejny etap zapisów!

We wtorek 2 marca ruszy kolejny etap zgłoszeń pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego. Jeśli pracujesz w wymienionych wyżej instytucjach, masz mniej niż 70 lat i jeszcze nie zgłosiłeś chęci zaszczepienia się, będziesz mógł tego dokonać już w najbliższy wtorek. Rejestracja potrwa do środy 3 marca.

Rozpoczynająca się już jutro kolejna tura zapisów dla pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego będzie uwzględniać również osoby powyżej 65. roku życia. Dodatkowo na szczepienie będą mogli zgłosić się pracownicy żłobka, klubu dziecięcego oraz dzienni opiekunowie, których nie wpisano jeszcze do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Kto może zapisać się na szczepienia?

Pracownicy urodzeni po 1 stycznia 1952 r. lub ci, którzy nie zdążyli jeszcze zgłosić chęci zaszczepienia się, już we wtorek będą mogli tego dokonać przekazując swoje dane kierownikowi/dyrektorowi danej instytucji.

Jak wygląda rejestracja zgłoszeń?

W przypadku pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej, rejestracji do szczepień dokonuje sam kierownik/dyrektor. Z kolei za rejestrację pracowników placówek wsparcia dziennego odpowiedzialny jest wójt, burmistrz/prezydent miasta lub starosta powiatu, po uprzednim uzyskaniu danych pracowników od kierownika/dyrektora placówki.

W najbliższy wtorek 2 marca br. na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostępny będzie specjalny formularz.

Pamiętaj!

W dniu szczepienia zabierz ze sobą dowód osobisty i długopis. Pracownicy punktu szczepień poproszą Cię o wypełnienie ankiety

Pytania i odpowiedzi

Przygotowaliśmy specjalny materiał w formie pytań i odpowiedzi, w którym wyjaśniamy, jak wygląda proces zgłoszeń na szczepienia pracowników instytucji opieki/placówek. Zapraszamy do lektury!

Kiedy i gdzie można zapisać pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego?

Zapisy trwają od 2 do 3 marca br.

Formularz dostępny jest bezpośrednio na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Kto wypełnia formularz? Czy pracownik musi sam się gdzieś zarejestrować?

Pracownik musi poinformować o chęci zaszczepienia się kierownika/dyrektora placówki, w której jest zatrudniony. Nie musi wypełniać żadnych dodatkowych formularzy, dzwonić na infolinię czy wysyłać sms – w przypadku pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej zrobi to za niego kierownik/dyrektor placówki, natomiast w przypadku pracowników placówek wsparcia dziennego – zrobi to wójt gminy, burmistrz/prezydent miasta lub starosta powiatu po uzyskaniu niezbędnych danych od kierownika/dyrektora placówki. W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, pracownik ten otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma przyjechać na szczepienie.

W dniu wyznaczonego terminu pracownik musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

Jakie informacje należy podać się w formularzu?

- w przypadku pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej:

w formularzu podaje się podstawowe dane instytucji opieki: rodzaj podmiotu (żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny, placówka opiekuńczo-wychowawcza, itp.), dla żłobka, klubu dziecięcego i dziennego opiekuna podaje się numer pozycji rejestru (czyli numer, pod którym dana instytucja opieki została wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów), dane adresowe instytucji opieki, NIP podmiotu prowadzącego, a także numer REGON tego podmiotu (numer NIP i REGON nie są obowiązkowe). Obowiązek ten nie dotyczy żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, których nie wpisano jeszcze do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów – dla tej grupy pole to jest nieobowiązkowe.

Osoba wprowadzająca dane pracowników (dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub kierownik/dyrektor danej placówki) podaje również swoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail).

Po wprowadzeniu liczby pracowników podaje się dane każdego z nich – imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku, gdy dany pracownik nie ma numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego, paszportu), a także numer telefonu komórkowego pracownika (nie jest wymagany, jednak znacznie przyspiesza kontakt z nim).

- w przypadku pracowników placówek wsparcia dziennego:

w formularzu podaje się podstawowe dane placówki: rodzaj podmiotu (placówka wsparcia dziennego), nazwę placówki oraz dane adresowe. Osoba wprowadzająca dane pracowników (wójt gminy, burmistrz/prezydent miasta lub starosta powiatu – w zależności przez kogo prowadzona jest dana placówka lub kto zlecił/zezwolił na jej prowadzenie) podaje również swoje dane lub dane osoby upoważnionej przez niego do wprowadzenia danych w formularzu (imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail).

Po wprowadzeniu liczby pracowników podaje się dane każdego z nich – imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku, gdy dany pracownik nie ma numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego, paszportu), a także numer telefonu komórkowego pracownika (nie jest wymagany, jednak znacznie przyspiesza kontakt z nim).

Czy w formularzu można wybrać preferowane miejsce szczepienia?

Tak, w formularzu wybiera się z listy preferowane miejsce szczepienia. Lista proponowanych punktów szczepień obejmuje jedynie województwo, w którym mieści się dana instytucja opieki/placówka.

Czy szczepienie jest obowiązkowe?

Nie, szczepienie jest tylko dla chętnych pracowników.

Czy są limity wieku pracowników, których można obecnie zgłaszać na szczepienie?

Formularz dostępny w dniach 2-3 marca br. dotyczy zgłoszeń pracowników urodzonych w 1952 r. i młodszych.

Czy w formularzu można zgłosić wszystkich pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego?

W formularzu można zgłosić wszystkie osoby pracujące z dziećmi w danej instytucji opieki/placówce – także osoby zatrudnione na innych stanowiskach, jeśli mają kontakt z dziećmi objętymi opieką tej instytucji/placówki. W formularzu nie wskazuje się stanowiska danego pracownika, zatem to kierownik/dyrektor danej placówki decyduje, których pracowników, którzy zgłosili chęć udziału w szczepieniach, powinien zgłosić.

  • fot. MRiPS - fot. MRiPS
    fot. MRiPS