Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19 sierpnia 2020

Rezerwacja wizyt, dotyczącycyh legalizacji pobytu

Od 19 sierpnia 2020 r. (środa) w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim możliwa będzie rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o pobyt czasowy, stały oraz o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Klientów oraz ich pełnomocników zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: (71) 340 63 09, 71 340 62 19 lub 71 340 61 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-14.00. Infolinia obsługiwana jest przez konsultantów zatrudnionych w ramach realizacji projektu 10/10-2019/OG-FAMI „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, do wyczerpania dostępnych terminów.

W celu rezerwacji wizyty należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia wnioskodawcy. Należy pamiętać, że podczas jednej rozmowy telefonicznej można zarezerwować jedną wizytę, dla wnioskodawcy lub jego najbliższych członków rodziny (żona, mąż, dzieci).

Oprócz informacji, dotyczącej  ochrony danych osobowych i terminu wizyty, Klientowi przydzielany będzie indywidualny kod rezerwacji, który należy okazać w dniu wizyty pracownikowi Ochrony.  

Dotychczas obowiązujące zasady obsługi oraz numery  telefonów do pozostałych punktów obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. w Delegaturach w  Legnicy, Wałbrzychu i  Jeleniej Górze pozostają bez zmian.

Cudzoziemcy, którzy oczekują na odbiór gotowych kart pobytu, mogą umawiać się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu za pośrednictwem infolinii pod nr telefonu 71 701 11 00 w godz. od 8:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.  Infolinia obsługiwana jest przez konsultantów zatrudnionych w ramach realizacji projektu 10/10-2019/OG-FAMI.

Projekt nr 10/10-2019/OG-FAMI „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji.

„Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji”.

 

    B E Z P I E C Z N A   P R Z Y S T A Ń

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
    Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu