Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09 lipca 2020

Otwarcie gminnej drogi w Domaniowie

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, uczestniczył w uroczystym otwarciu drogi gminnej w Domaniowie. Koszt jej remontu wyniósł około 1,2 mln zł, z czego ponad 860 tys. zł gmina otrzymała z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli również: Wójt gminy Domaniów Wojciech Głogulski, Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak, Wójt gminy wiejskiej Oława Henryk Kuriata, a także przedstawiciele rady gminy Domaniów i gminy partnerskiej Hagenow.

Ponadto, Wojewoda Dolnośląski ogłosił nabór do kolejnej edycji programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, w ramach którego do województwa dolnośląskiego trafi prawie 130 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie dróg samorządowych w 2021 roku.

- Podejmowane działania mają na celu wyrównanie szans i zmniejszenie dysproporcji pomiędzy gminami tzw. peryferyjnymi a dużymi miastami – powiedział Jarosław Obremski.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania. W ramach naboru na 2021 r. na wsparcie zadań powiatowych i gminnych zaplanowano 3,2 mld zł.

  • Otwarcie gminnej drogi w Domaniowie - Otwarcie gminnej drogi w Domaniowie
    Otwarcie gminnej drogi w Domaniowie
  • Wojewoda Dolnośląski ogłosił nabór do kolejnej edycji programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, w ramach którego do województwa dolnośląskiego trafi prawie 130 mln zł. - Wojewoda Dolnośląski ogłosił nabór do kolejnej edycji programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, w ramach którego do województwa dolnośląskiego trafi prawie 130 mln zł.
    Wojewoda Dolnośląski ogłosił nabór do kolejnej edycji programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, w ramach którego do województwa dolnośląskiego trafi prawie 130 mln zł.
  • Ponad 860 tys. zł gmina otrzymała z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. - Ponad 860 tys. zł gmina otrzymała z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.
    Ponad 860 tys. zł gmina otrzymała z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.