W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Dla mediów

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” - edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza JST do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących, które powstały w poprzednich edycjach.

Jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:

 • Moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) 
  lub wyposażenie ośrodka wsparcia – dofinansowanie do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania
 • Moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia - dofinansowaniu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia (do 50% całkowitego kosztu realizacji zadania)

Wymagany jest wkład własny (min. 20% dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz min. 50% dla zadań realizowanych w ramach modułu 2).
 

Zasady i terminy dotyczące składania ofert

 1. Termin składania ofert – od dnia 31 października 2023 r. do dnia 5 grudnia 2023 r.
 2. Składanie ofert w generatorze ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Obsługi Dotacji. Generator Obsługi Dotacji jest dostępny na stronie internetowej http://das.mrips.gov.pl.

Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”) w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) do dnia 5 grudnia 2023 r. do godz. 16.00.


Proces składania oferty składa się z następujących kroków:

 1. wypełnienia wszystkich pól oferty oraz dodania wymaganych załączników;
 2. złożenia oferty w Generatorze Obsługi Dotacji – za pomocą przycisku „złóż ofertę”;
 3. zapisania złożonej oferty w formacie PDF wraz z załącznikami;
 4. podpisania oferty kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowania przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami;
 5. złożenia oferty w wersji elektronicznej do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP, do właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie od dnia 31 października 2023 r. do dnia 5 grudnia 2023 r. do godz. 16.00.


Szczegóły w załączniku oraz na https://tiny.pl/cls3c

 

 • - „SENIOR+” - edycja 2024
  „SENIOR+” - edycja 2024

Pliki do pobrania

liczba wejść: 410