Aktualnie znajdujesz się na:

Zapowiedzi

09 sierpnia 2019

Podpisanie umowy na projekt budowlany i wykonawczy stopnia wodnego Lubiąż

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak weźmie udział w briefingu prasowym połączony z podpisaniem umowy na projekt budowlany i wykonawczy stopnia wodnego Lubiąż w rejonie wsi Gliniany na Dolnym Śląsku. Spotkanie odbędzie się 12 sierpnia 2019 roku o godzinie 11-stej w sali 1221 (I piętro) w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

W uroczystości wezmą udział między innymi:
Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski
Mariusz Przybylski – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Jolanta Rędowicz – Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą