Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27 listopada 2013

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP

W środę w odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP . W spotkaniu wzięła udział wicewojewoda Ewa Mańkowska. Podczas spotkania rozmawiano min. na temat Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd przyjął również plan pracy na 2014 rok.

  •  -