Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

31 marca 2020

POLECENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapewnienia pomocy osobom bezrobotnym i przedsiębiorcom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam:

  1. właściwym Starostom zapewnienie nieprzerwanej pracy powiatowych urzędów pracy w zakresie: - realizacji przez te instytucje instrumentów pomocy wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, - rejestracji osób bezrobotnych.
  2. Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego zapewnienie nieprzerwanej pracy wojewódzkich urzędów pracy w zakresie: - realizacji przez te instytucje instrumentów pomocy wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, - świadczeń wypłacanych z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Zgodnie z ww. art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

  • Logo Wojewody Dolnośląskiego - Logo Wojewody Dolnośląskiego
    Logo Wojewody Dolnośląskiego