Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

18 czerwca 2019

Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak otworzył konferencję „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowaną przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Wydarzenie poświęcone było m.in. podsumowaniu funkcjonowania Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

- informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

- informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.; w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

- informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na mapie znajdują się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

 

 • Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
  Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
  Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas przemówienia - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas przemówienia
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas przemówienia
 • Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
  Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
  Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”