Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20 marca 2019

Wsparcie dla seniorów i nowa odsłona programu Rodzina 500+

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą dwóch programów rządowych wchodzących w skład Nowej Piątki. Wsparcie dla seniorów Emerytura + oraz nową odsłonę programu Rodzina 500 +.

Program Rodzina 500+  to systemowe wsparcie polskich rodzin. Dzięki zmianom w programie świadczenie  przysługiwać  będzie na każde dziecko do 18 r. ż. bez kryterium dochodowego.

 • To  500 zł netto  miesięcznego  wsparcia  na  każde dziecko do 18 r. ż.
 • Program obejmie wszystkie dzieci, bez względu na dochód rodziny
 • To 6 tys. zł rocznego wsparcia dla dziecka
 • Świadczenie przyznawane na wniosek
 • Wniosek  będzie można złożyć online od 1 lipca i tradycyjnie, papierów od 1 sierpnia.

Pytania i odpowiedzi:

•Od kiedy będzie przysługiwało świadczenie 500+ na pierwsze dziecko bez kryterium do- chodowego i czy w związku z tym będzie trzeba złożyć wniosek o to świadczenie?

Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko do 18 r. ż., bez względu na dochód osiągany przez rodzinę, będzie przysługiwało od 1 lipca 2019 r. Aby uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko na nowych zasadach, rodzice będą musieli złożyć wniosek do gminy. Będą mogli to zrobić już od 1 lipca br.

•Czy 500+ na nowych warunkach dostaną także rodzice jedynaków?

Świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego będzie przysługiwało na pierwsze dziecko rozumiane jako najstarsze albo jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. ż., w tym także na jedynaków.

•Co z osobami, które w zeszłym roku złożyły już wniosek o świadczeni wychowawcze na pierwsze dziecko, a którym gmina odmówiła prawa do tego świadczenia ponieważ przekraczały kryterium dochodowe?

Takie osoby - tak jak pozostali rodzice - od 1 lipca będą mogli ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko na nowych zasadach.

•Od kiedy będzie można składać wnioski o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego?

Wnioski będzie można składać już od 1 lipca – drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej, w instytucji, która realizuje program Rodzina 500+. Rodzice którzy złożą  wniosek w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r., otrzymają świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem, od lipca. Jeśli wniosek złożony będzie później to świadczenie zostanie przyznane jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

•Czy oprócz wniosku o przyznanie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko trzeba będzie składać dodatkowe dokumenty?

W związku z zniesieniem kryteriów, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie przede wszystkim opierał się o informacje zawarte we wniosku. Jedynie w wyjątkowych przypadkach trzeba będzie przedstawić dodatkowe dokumenty, w  tym  oświadczenia.

 

 Program Emerytura +

         Jednorazowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto.

 • Świadczenie wypłacsne w maju br.
 • Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
 • Wsparcie trafi do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 emerytów i 2,62 mln rencistów.

  Pytania i odpowiedzi

  •Kto otrzyma Emeryturę+?

  Jednorazowe świadczenia pieniężne czyli tzw. Emeryturę + otrzyma każdy emeryt pobierający emeryturę zarówno z ZUS, KRUS, jak i mundurową.

  Świadczenie to będzie przyznawane także rencistom oraz osobom pobierającym emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

  W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje w takim wypadku będzie wydawał i jedno świadczenie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.

  Jedna Emerytura+ przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba.

  •Ile wyniesie Emerytura+ i kiedy trafi do emerytów i rencistów?

  Jednorazowe świadczenie emerytalne wypłacane zostanie w wysokości minimalnej emerytury tj. 1100 zł brutto.

  Po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak ma to miejsce w przypadku najniższej emerytury, kwota netto dodatkowego świadczenia wyniesie finalnie 888,25 zł.

  Zakłada się, że ustawa wejdzie tak, aby móc wypłacić świadczenia, których termin wypłaty wypada 1 maja (w dzień wolny od pracy). Pierwsze wypłaty nastąpią więc 30 kwietnia.

  •Czy trzeba będzie składać dodatkowe wnioski, żeby otrzymać dodatkową emeryturę?

  Nie. Jednorazowe świadczenia pieniężne zostaną wypłacone z urzędu, w formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura.

  •Czy z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego będą dokonywane potrącenia i egzekucje?

  Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Emerytura+ nie będzie także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.               

 • Więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • 500 + fot. MRPiPS - 500 + fot. MRPiPS
  500 + fot. MRPiPS
 • Emerytura plus fot. MRPiPS - Emerytura plus fot. MRPiPS
  Emerytura plus fot. MRPiPS

Pliki do pobrania