Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 marca 2019

Brexit – broszura informacyjna

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Urzędu do Spraw Cudzoziemców o przygotowaniu broszury informacyjnej przedstawiającej możliwe scenariusze Brexitu i uzależnione od nich zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce po 29 marca 2019 r.

Obecnie obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży. Jeżeli pobyt trwa powyżej 3 miesięcy, Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są zarejestrować swój pobyt w Polsce. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Realizacja tych obowiązków możliwa jest bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce przebywania.

Broszura informacyjna dostępna na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

  • Grafika Brexit -Urząd do Spraw Cudzoziemców - Grafika Brexit -Urząd do Spraw Cudzoziemców
    Grafika Brexit -Urząd do Spraw Cudzoziemców