Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 marca 2019

Promesy w ramach programów "Maluch+" i "Senior+"

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki wręczył przedstawicielom samorządów dolnośląskich promesy w ramach programów Maluch + i Senior +. Ministrowi towarzyszył Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński.W ramach tegorocznej edycji rządowego programu „Senior+” samorządy z województwa dolnośląskiego otrzymają 6,77 mln zł na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych. Z programu „Maluch + 2019” trafi 36,4 mln zł na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci.

W województwie dolnośląskim powstanie 28 nowych Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Blisko 4,47 mln zł otrzymają samorządy z woj. dolnośląskiego na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+. Pozwoli to utworzyć 730 nowych miejsc w Dziennych Domach i Klubach oraz dofinansować kolejne 868 miejsc w placówkach już istniejących.

W ramach tegorocznej edycji programu Senior+ w województwie dolnośląskim powstanie 28 placówek dla osób starszych, z tego 7 Domów i 21 Klubów Senior+. Z nowych miejsc aktywnego wypoczynku skorzystać będą mogli seniorzy z większych i mniejszych miejscowości:

 • Wałbrzych
 • Piechowice
 • Kłodzko
 • Mysłakowice
 • Dzierżoniów
 • Niechlów
 • Sobótka
 • Kowary
 • Złotoryja
 • Kłodzko
 • Kotla
 • Węgliniec
 • Długołęka
 • Strzegom
 • Wołów
 • Legnickie Pole
 • Kostomłoty
 • Świebodzice
 • Ziębice
 • Niemcza Bielawa
 • Leśna
 • Wińsko
 • Głuszyca
 • Bielawa
 • Wałbrzych
 • Domaniów
 • Milicz
 • Bielawa

W sumie przybędzie w regionie 730 nowych miejsc dla seniorów.

W ramach programu dofinansowana może być z budżetu państwa również bieżąca działalność istniejących już placówek. Z tej formy wsparcia w woj. dolnośląskim skorzysta 30 Domów i Klubów Senior+.  To ponad 2,3 zł na dofinansowanie 868 miejsc.

Coraz więcej placówek Senior+ w województwie

W 2015 roku, po pierwszym roku działania programu Senior+, w woj. dolnośląskim funkcjonowało jedynie 6 placówek dla seniorów zapewniających 237 miejsc. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu samorządów do końca tego roku seniorzy w regionie będą mieli do dyspozycji w sumie 61 Dzienne Domy i Klubów z 1710 miejscami.

Miliony dla seniorów w całej Polsce

Do dofinansowania w tegorocznej edycji programu rekomendowano w całym kraju 664 oferty.

 • 243 oferty dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów dla seniorów, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. Samorządy w tym przypadku wnioskują
  o dofinansowanie rzędu blisko 38,1 mln złotych
 • 421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. W tym przypadku dotacja ma wynieść ok. 24,5 mln złotych.

W sumie – w obu modułach programu – łączna kwota dofinansowania wynosi 62,6 mln złotych.

O programie

Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”.
O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie nowych Dziennych Domów
i Klubów „Senior+” lub na dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek. Dofinansowanie utworzenia Dziennego Domu Senior+ może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych. Na utworzenie Klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania. Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

W latach 2015-2017 powstało w Polsce 240 placówek Senior+, które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc. Natomiast tylko w ubiegłym roku było to 260 nowych Domów i Klubów dla seniorów. Z kolei środki na utrzymanie placówek wykorzystało 229 istniejących już placówek. Budżet programu w ubiegłym roku to 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano na tegoroczną edycję programu.

 

W ramach program „Maluch+ 2019” utworzonych zostanie 2 878 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie  6 256 już funkcjonujących miejsc opieki.O wsparcie z programu Maluch+ 2019 mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu.

Ponad 969 nowych samorządowych miejsc dla najmłodszych

W województwie dolnośląskim podmioty gminne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego
w 81  placówkach opieki dla najmłodszych utworzą  2 878  nowych miejsc.

Samorządy otrzymają ok. 19,5 mln zł wsparcia na utworzenie nowych miejsc opieki i opieki dla najmłodszych i ich funkcjonowanie w 27 gminach:

- w module 1 a

 • Pieszyce – 232 tys. zł na utworzenie 32 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 9,6 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Jerzmanowa – prawie 450 tys. zł na utworzenie 15 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Domaniów - 450 tys. zł na utworzenie 15 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 6 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Grębocice – 360 tys. zł na utworzenie 15 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Strzegom – 779,9 tys. zł na utworzenie 26 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Prusice – prawie 932 tys. zł na utworzenie 39 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Pieńsk – 1,05 mln zł na utworzenie 35 miejsc opieki nad najmłodszymi

- w module 1 b

 • Bielawa – 1,98 mln zł na utworzenie 90 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Dzierżoniów – 1,1 mln zł na utworzenie 50 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Głogów -271,9 tys. zł na utworzenie 17 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 6,8 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Legnickie Pole – 2,11 mln zł na utworzenie 96 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Lubań – 110 tys. zł na 5 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Gryfów Śląski – 64,74 tys. zł na utworzenie 40 miejsc nad najmłodszymi oraz 16 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Oleśnica – 324,28 tys. zł na utworzenie 25 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Kostomłoty -1,32 mln zł na utworzenie 60 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Malczyce – 660 tys. zł na utworzenie 30 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 12 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Miękinia -2,2 mln zł na utworzenie 100 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Środa Śląska – 12,64 tys. zł na utworzenie 24 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 24 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Świebodzice – 132 tys. zł na utworzenie 6 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 6 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Żarów – 21,44 tys. zł na utworzenie 32 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 38,4 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Jedlina-Zdrój – 528 tys. zł na utworzenie 24 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Głuszyca – prawie 15,2 tys. zł na utworzenie 1 miejsca  opieki nad najmłodszymi oraz 1,1 tys. zł na funkcjonowanie
 • Wińsko – prawie 550 tys. zł na utworzenie 25 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Ząbkowice Śląskie -660 tys. zł na utworzenie 30 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • Zgorzelec – 1,32 mln zł na utworzenie 60 miejsc opieki nad najmłodszymi
 • M. Wrocław -704 tys. zł na utworzenie 32 miejsc opieki nad najmłodszymi oraz 9,6 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • M. Wałbrzych – 990 tys. zł na utworzenie  45 miejsc opieki nad najmłodszymi.

W sumie to 969 nowo tworzonych samorządowych miejsc dla maluchów w województwie dolnośląskim.

Podmioty niepubliczne, dzięki wsparciu w kwocie ponad 8,4 mln zł, utworzą 1 909  miejsc dla najmłodszych i zapewnią ich funkcjonowanie w 23 gminach.

80% dotacji na budowę żłobka i większe dofinansowanie na miejsceSamorządy, na terenie których nie działała żadna placówka samorządowa dla najmłodszych po raz kolejny w tej edycji, miały gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości aż 80 proc. kosztów budowy żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna. W województwie dolnośląskim takie dofinansowanie otrzymało 7  samorządów: Pieszyce, Jerzmanowa, Domaniów, Grębocice, Strzegom, Prusice, Pieńsk

Program MALUCH+ dofinansowuje wydatki związane z powstawaniem i działaniem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. W zgłoszeniu można było zawrzeć koszty związane m.in. z wynagrodzeniami dla opiekunów, składkami, najmem i utrzymaniem lokalu oraz wyżywieniem dzieci.

Dofinansowanie dla już istniejących miejscW województwie dolnośląskim gminne i niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na utrzymanie już funkcjonujących miejsc opieki otrzymają ok. 8,52  mln zł. Dofinansowanie dotyczyć będzie 6 256 istniejących już w województwie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 40  miejsc opieki przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami.

Dodatkowo na utrzymanie nowotworzonych miejsc, które powstaną w województwie dolnośląskim
w 2019 roku, przeznaczone zostanie 917,8 tys.  zł.

27,6  tys. nowych miejsc opieki w całej Polsce

Wyniki konkursu „Maluch+ 2019” są już znane. Można je sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny. W sumie w ramach programu Maluch+ edycja 2019 gminy oraz instytucje niepubliczne otrzymają na tworzenia oraz funkcjonowania miejsc opieki środki w wysokości
ok. 375,8 mln zł.

W tej edycji programu na terenie 447 gmin w  974 instytucjach opieki powstanie 27,6 tys. nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci.

Aż 74,6 tys. już istniejących miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania w 2019 r. W tym 749  miejsc przeznaczonych jest dla dzieci niepełnosprawnych. To o 111  miejsc z dofinansowaniem więcej niż w roku ubiegłym. W sumie na dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w 2019 r. z resortowego programu Maluch+ przeznaczone zostanie 4,3 mln zł.

Łącznie w latach 2017-2019 dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych wyniesie 8,9 mln zł (to dofinansowanie do 1,6 tys. miejsc).

Dzięki zmianom wprowadzonym w tzw. ustawie żłobkowej w 2017 roku, żłobek lub klub dziecięcy od 2018 roku może założyć i prowadzić także powiat i samorząd województwa. Wprowadzono także ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu placówek opieki dla najmłodszych. Żłobki i kluby dziecięce zostały także zwolnione z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości.

Na koniec 2018 roku w całej Polsce żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie zapewniały 145,9 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, w tym w województwie dolnośląskim 14 862 miejsc. W skali kraju instytucje opieki działają w  937 gminach, to 38% ogółu. To wzrost o 46,9% w stosunku do 2105 roku, kiedy to instytucje opieki dla najmłodszych działały jedynie w 638 gminach (tj. 26% gmin w skali kraju). Dzięki wprowadzonym zmianom oraz programowi Maluch+ zwiększa się dostępność miejsc opieki oraz maleją koszty utrzymania i prowadzenia żłobka oraz klubu dziecięcego.

 • Promesy w ramach programów "Maluch+" i "Senior+" - Promesy w ramach programów "Maluch+" i "Senior+"
  Promesy w ramach programów "Maluch+" i "Senior+"
 • Konferencja prasowa Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego - Konferencja prasowa Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego
  Konferencja prasowa Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego
 • Konferencja prasowa Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego - Konferencja prasowa Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego
  Konferencja prasowa Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego
 • Konferencja prasowa Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego - Konferencja prasowa Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego
  Konferencja prasowa Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego
 • Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes - Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes
  Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes
 • Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes - Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes
  Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes
 • Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes - Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes
  Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes
 • Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes - Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes
  Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes
 • Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes - Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes
  Wiceminister MRPiPS podczas wręczania promes