Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25 lutego 2019

Portal Informacyjno – Operacyjny dla cudzoziemców

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że uruchomiony został kolejny projekt dotyczący usprawnienia obsługi w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w delegaturach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Mieszkańcy regionu i cudzoziemcy mogą skorzystać z Portalu Informacyjno–Operacyjnego, który zawiera m.in. kompleksowe informacje o procedurach składania i rozpatrywania wniosków czy niezbędnych dokumentach oraz panel operacyjny, dzięki któremu cudzoziemcy uzyskają informacje o stanie realizacji złożonych przez siebie wniosków.

Portal powstał w ramach realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu „Urząd przyjazny cudzoziemcom – wzrost poziomu świadczonych usług poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych”.

„Portal – Operacyjny zapewni pełną informację dla cudzoziemców i pozwoli na sprawdzenie statusu sprawy. Wiem, że klienci bardzo czekali na uruchomienie, zwłaszcza tej ostatniej usługi. Wszystkie informacje są dostępne w językach: angielskim, ukraińskim i rosyjskim” – mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.
Portal Informacyjno – Operacyjny składa się z dwóch modułów. W panelu informacyjnym klienci urzędu mogą sprawdzić informacje o procedurze składania wniosków, niezbędnych dokumentach i wymaganiach formalnych. Z kolei w panelu operacyjnym klienci cudzoziemscy, sprawdzą stan realizacji złożonych przez siebie wniosków. Zostały tam również umieszczone wzory wszystkich formularzy i załączniki, w tym wnioski o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, wnioski o wydanie karty pobytu, wnioski o wydanie lub przedłużenie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę, wnioski o przedłużenie wizy krajowej czy wnioski o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Wszystkie dokumenty można wydrukować i wypełnić w urzędzie lub online na portalu.

Dla klientów na stronie uruchomiony został system pomocy kontekstowej zawierający najważniejsze informacje na temat sposobu wypełniania formularzy. Cudzoziemcy na bieżąco będą też informowani o popełnionych pomyłkach i będą mogli je poprawiać tak, by złożony wniosek był kompletny.
W ramach projektu, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, został zainstalowany tzw. urzędomat – urządzenie umożliwiające złożenie dokumentów i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia wniosków.

Klient cudzoziemski z dostępem do Portalu – Operacyjnego będzie mógł uzyskać wszystkie potrzebne informacje dotyczące spraw związanych z legalizacją pobytu na terenie Polski czy pracy.
Portal – Operacyjny został połączony z, funkcjonującym już w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i delegaturach w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze, systemem Kolejkowicz. Dzięki temu utworzony zostanie Rejestr Wniosków Cudzoziemskich, który będzie na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o nowe dokumenty. Ułatwi to i w znacznym stopniu przyśpieszy prace inspektorów zajmujących się rozpatrywaniem wniosków. Portal jest wyposażony w aplikacje zapewniające bezpieczeństwo danych użytkowników całego systemu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna Przystań”.

„Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.”

Portal Informacyjno – Operacyjny dla cudzoziemców

 

 

  • Zrzut strony głównej Portalu Informacyjno-Operacyjnego dla cudzoziemców - Zrzut strony głównej Portalu Informacyjno-Operacyjnego dla cudzoziemców
    Zrzut strony głównej Portalu Informacyjno-Operacyjnego dla cudzoziemców
  • Logo FAMI_Bezpieczna Przystań - Logo FAMI_Bezpieczna Przystań
    Logo FAMI_Bezpieczna Przystań