Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11 czerwca 2018

Konferencja regionalna w ramach Jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej

Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński otworzył konferencję regionalną zorganizowaną z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej pn. „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”.

Celem spotkania było ukazanie roli i rangi polityki społecznej, jako dziedziny aktywności państwa i jego instytucji.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję zapoznać się z okolicznościową publikacją pt.: „Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018”, a także obejrzeć mobilną wystawę pt.: „Polityka Społeczna w XX-leciu międzywojennym”.

Wszystkie te działania pozwoliły przypomnieć z jakimi wyzwaniami mierzyła się Polska po odzyskaniu niepodległości, a były to m.in. kwestie ograniczania ubóstwa, walki z niedożywieniem, żebractwem i masowym bezrobociem, a także konflikty etniczne i klasowe. Dwudziestolecie międzywojenne to okres, w którym kształtowała się polska polityka społeczna i jej dziedziny takie jak: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, opieka i pomoc społeczna, wsparcie dla rodzin i polityka ochrony zdrowia, pomoc dla osób z niepełnosprawnością, polityka edukacyjna, młodzieżowa, rozwój spółdzielczości oraz polityka migracyjna.

W realizację obchodów, oprócz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, włączyły się aktywnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PFRON, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Narodowe Centrum Kultury, a także Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Konferencja we Wrocławiu została zorganizowana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we współpracy z Regionalnym Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

 

 • Wystąpienie Wicewojewody Dolnośląskiego - Wystąpienie Wicewojewody Dolnośląskiego
  Wystąpienie Wicewojewody Dolnośląskiego
 • Wicewojewoda Dolnośląski otwiera konferencję - Wicewojewoda Dolnośląski otwiera konferencję
  Wicewojewoda Dolnośląski otwiera konferencję
 • Konferencja regionalna w ramach Jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej - Konferencja regionalna w ramach Jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej
  Konferencja regionalna w ramach Jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej
 • Wystawa towarzysząca konferencji regionalnej - Wystawa towarzysząca konferencji regionalnej
  Wystawa towarzysząca konferencji regionalnej
 • Publikacja „Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018” - Publikacja „Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018”
  Publikacja „Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018”
 • Paneliści podczas konferencji regionalnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu - Paneliści podczas konferencji regionalnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Paneliści podczas konferencji regionalnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu