Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

17 maja 2018

Rekordowa dotacja na zabytki Dolnego Śląska

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawia plan wydatków na dolnośląskie zabytki na 2018 r. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach w regionie wyniesie 5,5 mln zł! W ciągu ostatnich 10 lat dotacje na ten cel nie przekraczały kwoty 780 tys. zł. Podczas konferencji prasowej Wojewoda podziękował dolnośląskim parlamentarzystom z klubu Prawa i Sprawiedliwości za wsparcie starań o środki finansowe na dotację zabytków.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2018 r. wpłynęło 171 wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę niemal 32 mln zł.

Zebrane wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym tj.: czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie obiektu zabytkowego jest właścicielem tego zabytku, czy została dołączona pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi formularzami, jak również czy wnioskowana kwota jest zasadna.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu przeprowadził inspekcję obiektów zabytkowych pod kątem zasadności udzielania dotacji.

Przyjętymi kryteriami do umieszczenia wniosku w planie finansowym były:

- wartość zabytku: historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa,

- obiekt na liście UNESCO, Pomnik Historii w ich obrębie,

- stan zachowania zabytku – zagrożenia, katastrofy budowlane,

- celowość realizacji zadania – kontynuacja prac,

- finansowy stopień zaangażowania, starania przyznania dotacji u innych podmiotów.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały zaopiniowane pozytywnie 64 wnioski zgodnie z załączonym planem finansowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Nie zostało uwzględnionych 107 wniosków, w tym:

- 46 wniosków odrzuconych ze względu na uchybienia formalne

- 61 wniosków niezakwalifikowanych do objęcia dotacją.

Plan finansowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu; Dział 921, rozdział 92120 - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w 2018 r.

Lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków:

Bagno

Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na budynku pałacu (tzw. Starego Zamku)

150  000

Bardo

Konserwacja ambony z kościoła parafialnego                  pw. Nawiedzenia NMP

 90  000

Będkowice

Konserwacja stropu w pomieszczeniu pd.-zach. na I p. dworu

  70 000

Bystrzyca Kłodzka

Konserwacja chrzcielnicy z kościoła parafialnego              pw. św. Michała Archanioła

  15 000

Chełmsko Śląskie

Konserwacja grupy rzeźbiarskiej - Koronacji Marii

z kościoła parafialnego pw. św. Rodziny

  40 000

Cieszków

Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego    pw. Wniebowzięcia NMP

  30 000

Dobra

Konserwacja epitafium Gustava Adolfa von Huegel          i Heleny z domu von Gfug z nawy kościoła parafialnego pw. NMP z Góry Karmel

 

  45 000

Dobrocin

Konserwacja polichromii na pn. ścianie nawy kościoła filialnego pw. śś. Piotra i Pawła

  40 000

Droszków

 

Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Barbary

 

50  000

Dziećmorowice

Konserwacja epitafium Anny von Logau z elewacji pd. kościoła parafialnego p.w. św. Jana Ap.

 

  30 000

Dzierżoniów

Konserwacja stropu empory wraz z obudową podciągów w kościele parafialnym pw. św. Jerzego

 

  80 000

Dzierżoniów

Remont pokrycia dachu oraz konstrukcji drewnianej

budynku parowozowni wachlarzowej, usytuowanej

przy ul. Kolejowej nr 8b

  80  000

Giebułtów

Remont dachu i wieży kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła

  100  000

Głębowice

Konserwacja  elementów w obrębie części cokołowej ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. NMP z Góry Karmel

 

  30 000

Goszcz

Remont elewacji frontowej z rekonstrukcją stolarki okiennej kościoła ewangelickiego (pałacowego)

  300  000

Henryków

Konserwacja obrazu z przedstawieniem św. Michała Archanioła wraz z ramą z kościoła parafialnego                pw. Wniebowzięcia NMP

  40  000

Jawor

Konserwacja polichromii na elementach konstrukcyjnych i odeskowaniu ściany zach. i empory głównej Kościoła Pokoju

 

  100 000

Jelenia Góra

Konserwacja wystroju i wyposażenia kaplicy grobowej przy bazylice pw. św. Erazma i Pankracego

 

  60 000

Jelenia Góra

Konserwacja obrazu „Adoracja Matki Boskiej przez świętych cysterskich” wraz z ramą i detalem snycerskim oraz rzeźbiarskim z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela

 

 

 

  40  000

Jelenia Góra-Sobieszów

Konserwacja empory wraz z kolumnami i obrazami

z kościoła parafialnego p.w. św. Marcina

  50 000

Jutrzyna

Konserwacja chrzcielnicy z kościoła parafialnego              pw. św. Franciszka z Asyżu

 

  10 000

Kamieniec Ząbkowicki

Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Jezusa

z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP

  80 000

Kościelniki Średnie

Wymiana pokrycia wieży i wykonanie instalacji odgromowej na budynku kościoła filialnego pw. NMP

  40 000

Kurów Wielki

Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Anny z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela 

  30 000

Legnica

Konserwacja epitafium Caspera Verimansa z elewacji kościoła parafialnego pw. NMP

  15 000

Lubiechowa

Konserwacja ołtarza głównego z kościoła filialnego

pw. śś. Piotra i Pawła       

  120 000

Lubomin

Remont dachu kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

  50  000

Makowice

Remont więźby dachowej wraz z pokryciem wieży

kościoła filialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

  90  000

Mała Kamienica

Izolacja ścian fundamentowych, wykonanie tynków renowacyjnych, drenażu i odprowadzenia wód opadowych z dachu kościoła filialnego pw. św. Barbary

 

  100 000

Milicz

Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Boboli

  150  000

Nawojów Łużycki

Konserwacja kamiennych krużganków kościoła pomocniczego pw. Chrystusa Króla

  50 000

Niedźwiedzica

Konserwacja polichromii na ścianie wsch. kościoła filialnego pw. św. Mikołaja

 

  32 000

Niwnice

Konserwacja tryptyku z kościoła filialnego

pw. św. Jadwigi

  80 000

Paździorno

Konserwacja ambony z kościoła parafialnego

pw. św. Katarzyny

 

  10 000

Pełcznica

Konserwacja ambony z kościoła filialnego

pw. św. Mikołaja

 

  20 000

Piekary

Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela

 

  20 000

Pieszyce

Remont elewacji kościoła parafialnego

pw. św. Antoniego Padewskiego

 

  40  000

Piotrkowice

Remont konstrukcji  mauzoleum Danckelmanów, wchodzącego w skład założenia pałacowo-parkowego

 

  70 000

Rościsławice

Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego

pw. Podwyższenia Krzyża Św. 

 

  30 000

Sieroszów

Odbudowa dachu pałacu wraz z wykonaniem wieńca

i rekonstrukcją gzymsu

  50 000

 

Skorzynice

 

Naprawa wsch. i pd. ściany wieńcowej

domu przysłupowego nr 26

 

  20 000

Sokołowsko

Remont pawilonu leżakowni

w sanatorium „Grunwald

  190  000

Srebrna Góra

Remont muru szyjowego Fortu Ostróg

 

  50 000

Stary Węgliniec

Konserwacja obrazów z balustrad empor kościoła parafialnego pw. MB Szkaplerznej

 

  20 000

Strzegom

Konserwacja ołtarza bocznego pw. Krzyża Św.

z kościoła parafialnego pw. śś. Ap. Piotra i Pawła

 

  115 000

Szklary Górne

Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego                               pw. śś. Ap. Piotra i Pawła

  50 000

Świdnica

Konserwacja loży Hochberga z Kościoła Pokoju

  100 000

Świdnica

Konserwacja polichromii na sklepieniu i ścianach prezbiterium katedry pw. św. Stanisława B. M. i św. Wacława M.

  1  500  000

Trzebicko

Konserwacja ołtarza bocznego z kościoła parafialnego pw. św. Macieja

 

  10 000

Trzebnica

Remont dachu z wymianą pokrycia, remontem kominów, wymianą rynien i rur spustowych i instalacji odgromowej  na skrzyżowaniu skrzydła wsch. i środkowego zespołu d. opactwa cysterek

  100  000

Tymowa

Konserwacja obrazu „Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem” z kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Bolesnej

  10 000

Tyniec nad Ślęzą

Konserwacja obrazu „św. Jan Ewangelista” z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła 

 

  75 000

Uniemyśl

Remont zabezpieczający kościoła pw. św. Mateusza

  160  000

Wałbrzych

Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem systemu odprowadzania wód opadowych z budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca

  50  000

Wałbrzych

Remont elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. św. Aniołów Stróżów

  150  000

Wichrów

Konserwacja obrazu z przedstawieniem św. Jana Nepomucena w lustrzanej ramie z kościoła filialnego        pw. Narodzenia NMP

 

  43 000

Wilkanów

Konserwacja rzeźby Madonny z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego pw. św. Jerzego

  20 000

Wilków Średzki

Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła filialnego pw. św. Mateusza

 

  60 000

Wolbromów

Remont dachu i elewacji kościoła filialnego pw. św. Jana Nepomucena

  20  000

Wolibórz

Konserwacja ambony z kościoła filialnego pw. św. Jakuba 

 

  30 000

Wrocław

Konserwacja obrazu „Zeznanie umarłego” z klasztoru Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych

  30 000

Małkowice

Konserwacja pomnika z figurą św. Antoniego Padewskiego, usytuowanego na dz. nr 31

 

  20 000

Grodziszcze

Remont wieży widokowej, usytuowanej na dz. nr 466/10

 

  50  000

Szyszkowa

Remont dachu budynku pałacu w zespole

pałacowo-parkowym

  100  000

W załaczeniu publikujemy prezentację wybranych zabytków z Dolnego Śląska, które otrzymały dotację.

  • Konferencja prasowa na temat dotacji na dolnośląskie zabytki - Konferencja prasowa na temat dotacji na dolnośląskie zabytki
    Konferencja prasowa na temat dotacji na dolnośląskie zabytki
  • Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego podczas konferencji prasowej - Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego podczas konferencji prasowej
    Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego podczas konferencji prasowej
  • Wykres_dotacje na zabytki w latach 2008-2018 - Wykres_dotacje na zabytki w latach 2008-2018
    Wykres_dotacje na zabytki w latach 2008-2018

Pliki do pobrania