Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 kwietnia 2018

Powstanie brakujący fragment Obwodnicy Legnicy

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej budowy obwodnicy Legnicy. Wrocławski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w III kwartale bieżącego roku planuje ogłosić przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie brakującego fragmentu Obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. Będzie to odcinek drogi o długości ok. 3,6 km, w tym odcinek pozamiejski o długości ok. 2,8 km, pozostały fragment będzie przebiegał w granicach administracyjnych miasta Legnicy.

„Cieszę się, że możemy przekazać dziś informacje, na które wszyscy długo czekali. Nareszcie tak ważna dla Dolnego Śląska inwestycja drogowa zyska brakujący element, który pozwoli na powstanie spójnego układu komunikacyjnego, z alternatywną dla autostrady drogą krajową 94. Co ważne, inwestycja pozwoli przede wszystkim na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo mieszkańców” – powiedział Wojewoda Dolnośląski

Docelowo, nowa Obwodnica Legnicy w ciągu DK 94, będzie  miała długość ok. 15 km i  rozpoczynać się będzie na obecnie budowanym węźle S3 Legnica Zachód, następnie przebiegać będzie istniejącą Obwodnicą Zachodnią Legnicy, ulicą Jaworzyńską, kolejno ul. Gniewomierską, ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Wrocławską. Obwodnica ta pozwoli m.in. na wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta Legnica. Wpłynie to na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Legnicy i dostępności do obszarów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przewidywany czas realizacji inwestycji to około 4 lata. W tym czasie przyszły Wykonawca opracuje dokumentację projektową,  uzyska wszelkie decyzje administracyjne oraz zrealizuje roboty budowalne.

Brakujący fragment obwodnicy Legnicy będzie zrealizowany  w parametrach  drogi klasy GP z nośnością  115 kN/oś. Będzie to droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku.

Szacunkowa wartość inwestycji budowy 3,6 km Obwodnicy, to ok. 110 mln zł., w tym odcinek pozamiejski sfinansuje GDDKiA. Natomiast koszt inwestycji zostanie rozliczony pomiędzy  stronami na warunkach  zawartych w Porozumieniu.

W październiku 2017r. GDDKiA podpisała z Prezydentem Legnicy Porozumienie Intencyjne w sprawie wspólnej realizacji budowy 3,6 km Obwodnicy.

W konferencji wzięli udział m.in. Poseł RP Ewa Szymańska, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu Lidia Markowska, Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej  w Legnicy Wacław Szetelnicki.

  • Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego podczas konferencji prasowej - Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego podczas konferencji prasowej
    Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego podczas konferencji prasowej
  • Konferencja prasowa dotycząca budowy Obwodnicy Legnicy - Konferencja prasowa dotycząca budowy Obwodnicy Legnicy
    Konferencja prasowa dotycząca budowy Obwodnicy Legnicy
  • Wystąpienie Poseł Ewy Szymańskiej - Wystąpienie Poseł Ewy Szymańskiej
    Wystąpienie Poseł Ewy Szymańskiej