Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11 kwietnia 2018

Patronat Narodowy Prezydenta RP dla wieloletniego projektu Wojewody Dolnośląskiego i IPN pn. "Ocalamy"

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że wieloletni projekt „Ocalamy” uzyskał Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Celem  Projektu, realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego przy współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, jest odnalezienie oraz oznakowanie specjalnym znakiem graficznym grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę  o niepodległość i jej obronę na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Intencją jest również zabezpieczenie grobów przed ewentualną likwidacją przy współpracy z cmentarzami komunalnymi i parafialnymi.

Wojewoda Dolnośląski i dyrektor IPN we Wrocławiu apelują do mieszkańców Dolnego Śląska o zgłaszanie osób (miejsc ich pochówku), które kwalifikują się do oznakowania.

Informacje i ewentualne dokumenty potwierdzające udział zmarłych w wydarzeniach historycznych należy wysłać na adres mailowy ocalamy@duw.pl lub drogą pocztową na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

ul. Powstańców Warszawy 1

50 – 153 Wrocław z dopiskiem Biuro Wojewody

Z ramienia Wojewody akcją zajmuje się doradca Damian Mrozek, nr tel. 71 340 65 65

  • Znak graficzny Prezydenta RP_Stulecie odzyskania Niepodległości 1918-2018 - Znak graficzny Prezydenta RP_Stulecie odzyskania Niepodległości 1918-2018
    Znak graficzny Prezydenta RP_Stulecie odzyskania Niepodległości 1918-2018