Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 listopada 2017

Międzynarodowe spotkanie "Konferencja na rzecz Odry"

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak otworzył konferencję prasową poświęconą międzynarodowemu spotkaniu na temat Odry we Wrocławiu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Jan Pyś.

Na Politechnice Wrocławskiej odbyło się międzynarodowe spotkanie „Konferencja na rzecz Odry”. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z Unią Izb Łaby i Odry, Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską oraz Wojewodami Zachodniopomorskim, Lubuskim i Opolskim.

Spotkanie było okazją do omówienia, w szerokim gronie przedstawicieli polskich, niemieckich i czeskich regionów przygranicznych, wyzwań i możliwości związanych z rozwojem transportu rzecznego dla gospodarki regionów.

Program konferencji objął m.in. debatę polskich województw, niemieckich krajów związkowych oraz Kraju Morawsko-Śląskiego w zakresie uwarunkowań rozwoju Odry oraz dyskusję przedsiębiorstw i sektora pozarządowego, dotyczącą spraw związanych z sektorem żeglugi śródlądowej.

Wydarzenie zakończyło się podpisaniem przez wszystkich zainteresowanych uczestników otwartego „Porozumienia na rzecz Odry”, w którym wyrażono poparcie oraz oczekiwania regionów wobec rozwoju transportu rzecznego i rzeki Odry.

 

  • Wojewoda Dolnośląski otwiera międzynarodowe spotkanie "Konferencja na rzecz Odry" - Wojewoda Dolnośląski otwiera międzynarodowe spotkanie "Konferencja na rzecz Odry"
    Wojewoda Dolnośląski otwiera międzynarodowe spotkanie "Konferencja na rzecz Odry"
  • Wojewoda Dolnośląski z Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Wojewoda Dolnośląski z Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
    Wojewoda Dolnośląski z Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • Uczestnicy konferencji na Politechnice Wrocławskiej - Uczestnicy konferencji na Politechnice Wrocławskiej
    Uczestnicy konferencji na Politechnice Wrocławskiej