Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 listopada 2017

Program Senior + na Dolnym Śląsku

Przedstawiciele 169 dolnośląskich gmin i ośrodków pomocy społecznej spotkali się dziś w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim na konferencji poświęconej Programowi Senior + Edycja 2018. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Departamentu Polityki Senioralnej oraz Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

W trakcie spotkania przekazano uczestnikom informację na temat Programu Senior+ Edycja 2018 (pod koniec listopada br. planowane jest ogłoszenie konkursu na przyszły rok) oraz realizacji Programu Senior+ na terenie województwa dolnośląskiego. Kierownicy Dziennych Domów Senior-WIGOR  (od 2017 r. - Senior+) we Wrocławiu, Świdnicy i Strzegomiu, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, zaprezentowali działalność swoich placówek.

Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć mini wystawę prac seniorów dziennego Domu w Strzegomiu. W drugiej części spotkania przedstawiony został krótki przegląd działań realizowanych w obszarze pomocy społecznej (mieszkania chronione, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, środowiskowe domy samopomocy) w związku z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ponadto omówiono kluczowe regulacje prawne związane z udzielaniem przez gminy pomocy w formie schronienia dla osób bezdomnych w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach.

Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • Konferencja w Sali Sejmikowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim - Konferencja w Sali Sejmikowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
    Konferencja w Sali Sejmikowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  • Spotkanie na temat realizacji Programu Senior+ - Spotkanie na temat realizacji Programu Senior+
    Spotkanie na temat realizacji Programu Senior+
  • Mini wystawa prac seniorów dziennego Domu w Strzegomiu - Mini wystawa prac seniorów dziennego Domu w Strzegomiu
    Mini wystawa prac seniorów dziennego Domu w Strzegomiu