Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 kwietnia 2015

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Decyzją zarządu Województwa Dolnośląskiego most nad Odrą w ciągu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia będzie nosił nazwę „Most im. Generała Augusta Emila Fieldorfa PS. Nil”. W uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej wziął udział Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz oraz przedstawiciele lokalnych samorządów między innymi Burmistrz Siechnic Milan Usak oraz Wójt Gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz.

August Emil Fieldorf urodził się 20 marca 1895 w Krakowie. W latach 1914-1917 walczył w Legionach Polskich, następnie był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 r. znalazł się w szeregach Wojska Polskiego. Od 1938 r. pełnił funkcję dowódcy 51. Pułku Strzelców Kresowych w Brzeżanach, na czele którego walczył w kampanii polskiej w 1939 r.

Po zakończeniu działań zbrojnych, przez Węgry przedostał się do Francji, a po jej klęsce ewakuował się do Wielkiej Brytanii. W lipcu 1940 r., jako pierwszy emisariusz Naczelnego Wodza i rządu Rzeczpospolitej od czasu wybuchu wojny na Zachodzie, został wysłany do kraju. Do okupowanej Polski dotarł na początku września 1940 r. W sierpniu 1942 r. został mianowany dowódcą Kedywu - Komendy Głównej AK, którym dowodził do marca 1944 r., używając pseudonimu "Nil".

Po Powstaniu Warszawskim pełniący funkcję komendanta Głównego AK gen. Leopold Okulicki "Niedźwiadek" wyznaczył go na swojego zastępcę. 7 marca 1945 r. gen. Fieldorf został przypadkowo aresztowany przez NKWD w Milanówku pod okupacyjnym nazwiskiem Walenty Gdanicki. Nierozpoznany przez władze sowieckie został zesłany do obozu pracy na Uralu.

Po odbyciu kary, w październiku 1947 r. powrócił do Polski i osiedlił się pod fałszywym nazwiskiem w Białej Podlaskiej. Przebywał następnie w Warszawie i Krakowie, w końcu zamieszkał w Łodzi. W odpowiedzi na ogłoszoną w 1947 r. amnestię ujawnił się w lutym 1948 r.

9 listopada 1950 r. gen. Fieldorf został zatrzymany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Po sfingowanym procesie generał August Emil Fieldorf został skazany na karę śmierci.

 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW