Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

27 lutego 2015

„Przyszłość edukacji zawodowej w powiecie dzierżoniowskim"

„Przyszłość edukacji zawodowej w powiecie dzierżoniowskim”. Pod takim tytułem Starosta Dzierżoniowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zorganizowali konferencję w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rok szkoły zawodowców”. W konferencji wziął udział Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz.

Wojewoda podczas swojego przemówienia zauważył, że organizując tę konferencję władze Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie wpisują się w główny nurt ogólnopolskiej odnowy szkolnictwa zawodowego. Tomasz Smolarz przypomniał również, że Rząd nadał tej kwestii wielką rangę, czego dowodem jest podpisane pod koniec stycznia porozumienie między ministrami gospodarki, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej oraz skarbu państwa określające zasady szerokiej współpracy służącej szkolnictwu zawodowemu. Wojewoda życzył wszystkim uczestnikom konferencji owocnych obrad i sprawczych konkluzji, dzięki którym podniesie się poziom edukacji zawodowej nie tylko w powiecie dzierżoniowskim.

Podczas piątkowego spotkania omówiono między innymi oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych, współpracę pracodawców ze szkołami zawodowymi oraz oczekiwania gimnazjalistów wobec systemu doradztwa zawodowego. W trakcie konferencji wręczono również certyfikaty edukacyjne firmy Thermaflex.

 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW
 • - fot. DUW
  fot. DUW