Aktualnie znajdujesz się na:

Usuwanie skutków ruchów osuwiskowych

Wytyczne w sprawie osuwisk

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku.

a) wytyczne;

b) Zarządzenie Nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków;

c) Informacja dotycząca dokumentów koniecznych do uzyskania opinii Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków.


Dokumenty dotyczące wnioskowania o opinię Wojewódzkiego Zespołu oraz o dotację na poszczególne etapy usuwania skutków osuwisk znajdują się w zakładce Wzory dokumentów -> Usuwanie skutków ruchów osuwiskowych

liczba wejść: 6881