Aktualnie znajdujesz się na:

Usuwanie skutków ruchów osuwiskowych

Wytyczne w sprawie osuwisk

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego z dnia 31 marca 2016 r.

a) wytyczne;

b) Zarządzenie  Wojewody Dolnośląskiego Nr 60 z dnia 28 lutego 20169r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków.

liczba wejść: 4505