Szkolenie z oficerami odpowiedzialnymi za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Dowódcy Generalnemu RSZ
Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenia i wytyczne

Wytyczne MSWiA

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępne są na stronie https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/usuwanie-skutkow-klesk. Ponadto na naszej stronie również załączamy aktualnie obowiązujące wytyczne „osuwiskowe” i dotyczące usuwania skutków pozostałych klęsk żywiołowych.

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zapisy dot. sposobu szacowania strat; wartości progowe dotacji oraz kwalifikowalność wydatków w ramach udzielonego dofinansowania.

liczba wejść: 7642