Szkolenie z oficerami odpowiedzialnymi za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Dowódcy Generalnemu RSZ
Aktualnie znajdujesz się na:

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Powyżej załączamy obowiązujące dokumenty niezbędne w procesie pozyskania i rozliczenia dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  oraz w procesie szacowania strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego.

liczba wejść: 8229