Aktualnie znajdujesz się na:

Usuwanie skutków klęsk

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W zakładce Zarządzenia i Wytyczne znajdują się wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego normujące proces usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego; obowiązujące wzory dokumentów, o których mowa w załączonych wytycznych i zarządzeniach zostały opublikowane w zakładce Wzory dokumentów.

Ponadto przypominamy, że ewentualne wnioski o zmianę terminu złożenia dokumentacji aplikacyjnej na zadania określone w promesach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy kierować do MSWiA, równocześnie informując o tym Wojewodę Dolnośląskiego.

Wszelkie propozycje pozostałych zmian promes należy przedkładać Wojewodzie Dolnośląskiemu.

liczba wejść: 23774