Szkolenie z oficerami odpowiedzialnymi za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Dowódcy Generalnemu RSZ
Aktualnie znajdujesz się na:

Zima 2018/2019

Informacja dotycząca schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim 2018/2019

Informacja dotycząca schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim 2018/2019

liczba wejść: 1177