Szkolenie z oficerami odpowiedzialnymi za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Dowódcy Generalnemu RSZ
Aktualnie znajdujesz się na:

Ratownictwo medyczne

Zasady postępowania z obcokrajowcami korzystającymi ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce

liczba wejść: 2453