Szkolenie z oficerami odpowiedzialnymi za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Dowódcy Generalnemu RSZ
Aktualnie znajdujesz się na:

Ratownictwo medyczne

Aneks nr 1 do planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego

liczba wejść: 2774