Szkolenie z oficerami odpowiedzialnymi za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Dowódcy Generalnemu RSZ
Aktualnie znajdujesz się na:

Informatory i poradniki

Zima 2017/2018

Informator o placówkach pomocy osobom bezdomnym i najuboższym.

liczba wejść: 3473