Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności 112

Blokowanie linii alarmowej numeru 112

Operatorzy numerów alarmowych zatrudnieniu w Centrum Powiadamia Ratunkowego obsługują rocznie kilkadziesiąt milionów telefonów. W 2021 roku odnotowano w Centrach Powiadamiania Ratunkowego w sumie 21 142 520 połączeń przychodzących. Dużą część tych telefonów stanowią niezasadne zgłoszenia wykazujące znamiona zgłoszeń o charakterze blokowania linii alarmowej. Codziennie do operatorów numerów alarmowych trafiają tysiące niezamierzonych połączeń kierowanych na numer alarmowy 112. Są to na przykład przypadkowe połączenia wywołane przez odblokowany telefon znajdujący się w kieszeni, bawiące się aparatem telefonicznym dzieci czy celowe zachowania nastolatków i dorosłych,  którzy dzwonią  na numer 112,  kiedy nie wymaga sytuacja interwencji służb ratunkowych, nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub mienia.

 Jest wiele innych przykładów blokowania linii alarmowej, są to między innymi:

- zgłaszanie fikcyjnych zagrożeń,

- zasięgnięcie informacji na temat  pogody, rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,

- pozyskanie informacji o utrudnieniach w ruchu drogowym,

- ustalenie danych kontaktowych firmy lub osoby prywatnej,

- wyrażenie opinii dotyczącej dowolnego tematu, wydarzenia lub osoby,

- umówienie spotkania z przedstawicielami służb mundurowych,

- sprawdzenie, czy numer 112 naprawdę działa,

- wezwanie taksówki, zamówienie pizzy lub pomocy drogowej,

- uzyskanie porady prawnej lub medycznej,

- zdobycie numeru PIN lub PUK do telefonu,

- uzyskanie numeru telefonu do służb.

Liczba wszystkich zgłoszeń niezasadnych, niewymagających interwencji ze strony służb, stanowi 35,97% wszystkich połączeń przyjętych przez operatorów tylko za rok 2021 (Raport MSWiA z 2021 r. ).

Kierowanie na numer alarmowy 112 zgłoszeń o charakterze niealarmowym powoduje blokowanie łączy oraz ewentualne opóźnienia w niesieniu niezwłocznej pomocy w wypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

Należy podkreślić, że za umyślne i nieuzasadnione blokowanie numerów alarmowych, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub do 1,5 tys. zł grzywny. Jeżeli wykroczenie spowoduje niepotrzebną czynność, przysługuje dodatkowa kara, w wysokości do 1 tys. zł.

Procedura wszczęcia takiego postępowania dotyczy osób uporczywie blokujących numer alarmowy 112 (art. 66 pkt 2. Kodeksu wykroczeń).

Ponadto za fałszywy alarm, który naraża ludzkie życie i zdrowie, można trafić do więzienia nawet na 3 lata, a za notoryczne blokowanie linii na miesiąc.

Dodatkowo warto przypomnieć, że zgodnie z art. 224a - Kodeks karny, fałszywe zawiadomienie służb ratunkowych o zdarzeniu, które miałoby rzekomo zagrażać życiu wielu osób, jest zagrożone karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, że każde wybranie numeru alarmowego, bez uzasadnionej przyczyny blokuje linię osobie, która w danej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, często ratującej życie. Czasami zdarza się również tak, że zgłaszane są sytuacje, nie znajdujące potwierdzenia w rzeczywistości. Wynikają one z ludzkiej złośliwości, braku wyobraźni, a także braku zrozumienia dla tych ludzi, dla których faktycznie przeznaczone są numery alarmowe.

Każda osoba, która nadużywa linii alarmowej w celach bezzasadnych może być pociągnięta do odpowiedzialności prawnej.

 

Opracował: Mateusz Czopik

liczba wejść: 861