Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności 112

W jaki sposób można się skontaktować z Policją w sprawach niealarmowych?

W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia dotyczącego  nagłego zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego wykonujemy połączenie na numer alarmowy 112. Tutaj operator numerów alarmowych pozyskuje od nas informacje w zakresie miejsca i charakteru zdarzenia, naszego imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego, a następnie przekazuje te dane w formie elektronicznej do odpowiedniej jednostki Policji (i/lub innych służb).

Jednak zdarzają się również sytuacje, w których istnieje potrzeba kontaktu z Policją w innych, niespełniających wymienionych wyżej znamion zgłoszenia alarmowego, sprawach. W tych sytuacjach wykonywanie połączenia na numer 112 nie znajduje uzasadnienia. Warto również zwrócić uwagę, że w roku 2018 numer 997 został przyłączony do Centrów Powiadamiania Ratunkowego, zatem po jego wybraniu, również będziemy  przekierowani do CPR.

W razie konieczności skontaktowania się z Policją w sprawach niealarmowych powinniśmy udać się do najbliższej jednostki tej służby, bądź skorzystać z dziewięciocyfrowych numerów poszczególnych komisariatów lub innych jednostek Policji.

W tym drugim przypadku, należy pamiętać, że od lutego 2020 roku, poszczególne jednostki Policji posiadają nowe numery telefonów zaczynające się od wskaźnika MSWiA: 47, stanowiącego numer kierunkowy do sieci resortowej w całym kraju. Następnie określono w nich wskaźnik właściwy dla danego województwa. W przypadku Województwa Dolnośląskiego jest to numer 87 (tak więc dzwoniąc do jednostek Policji na terenie województwa dolnośląskiego, właściwy numer zaczyna się od cyfr: 4787). Na końcu zaś znajduje się pięć cyfr właściwych dla danego komisariatu tudzież innej jednostki Policji.

Informację o numerach telefonów danych jednostek Policji znaleźć można w Internecie, wpisując w wyszukiwarce nazwę tej jednostki (np. Komisariat Policji Wrocław Śródmieście). Poszukiwany numer telefonu pojawi się po prawej stronie listy rekordów wyszukiwania. Jest on też pokazany na eksponowanym miejscu strony internetowej danej jednostki. Innym źródłem informacji o telefonach kontaktowych poszczególnych jednostek Policji jest Informacja telefoniczna, dostępna pod numerem 118 913.

W przypadku, gdy niealarmowa sprawa dotyczy osób poszukiwanych przez Policję, istnieje możliwość skorzystania ze specjalnie dedykowanej do tego strony: https://poszukiwani.policja.pl/. Wpisanie w odpowiednie pola imienia, nazwiska lub pseudonimu, bądź przeszukanie alfabetycznie uporządkowanych katalogów daje możliwość weryfikacji, czy dana osoba jest poszukiwana przez Policję oraz uzyskania danych teleadresowych jednostki, która prowadzi poszukiwania. Poprzez tę stronę można również w łatwy sposób przekazać informacje o osobach poszukiwanych.

Z kolei w przypadku poszukiwania informacji o osobach przebywających zagranicą, można skorzystać z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji (https://policja.pl/pol/kgp/bmwp). Kontakt z Biurem uzyskać można pod numerem telefonu: 47 72 123 72 lub mailowo: bmwp.kgp@policja.gov.pl (przy czym w tym ostatnim przypadku, tylko w godzinach jego pracy).

liczba wejść: 10527