Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności 112

Połączenia na numer alarmowy 112 z telefonów bez karty

Możliwość połączeń na numer alarmowy 112 z telefonów bez karty zalogowanej do sieci pomaga ratować życie, lecz może też utrudniać pracę operatorom tego numeru

 

Na numer alarmowy 112 możemy zadzwonić z każdego miejsca w kraju i z każdego telefonu. Połączenie z tym numerem możemy uzyskać także z telefonów bez zalogowanej do sieci karty. Wystarczy wybrać numer (telefony nowszej generacji mają specjalnie dedykowany do tego celu kafelek na wyświetlaczu) i po chwili usłyszymy głos operatora gotowego nam pomóc.

Możliwość wykonywania połączeń na numer alarmowy 112 z telefonów bez karty zalogowanej do sieci została wprowadzona, aby z pomocy udzielanej w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, w sytuacji wystąpieniu lub podejrzenia wystąpienia nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, mogły skorzystać także osoby nieposiadające umowy z żadnym z operatorów sieciowych lub środków na koncie.

Jednak możliwość ta jest nadużywana. W ubiegłym roku, spośród 21142520 połączeń, jakie wykonano do Centrów Powiadamiania Ratunkowego obsługujących numer alarmowy 112, aż 7605779, czyli prawie 36%, stanowiły połączenia zakwalifikowane jako zgłoszenia niezasadne. Sporą ich część stanowią opisane poniżej przypadki połączeń z telefonów bez zalogowanej do sieci karty.

Po pierwsze, połączenia takie wykonują szczególnie często małe dzieci, którym rodzice udostępniają telefon do zabawy. Jeśli telefon nie został całkowicie wyłączony, nawet małe dziecko podczas zabawy bardzo szybko jest w stanie odnaleźć drogę do wykonania połączenia alarmowego. Dlatego dzieciom do zabawy najlepiej dawać nie telefony, lecz rzeczy do tego przeznaczone oraz pilnować, aby w ich zasięgu nie pozostawiać włączonych telefonów.

Także starsze dzieci nadużywają możliwości dzwonienia na numer alarmowy z telefonu bez zalogowanej karty, wykonując takie połączenia dla żartów. W związku z tym, przed przekazaniem dzieciom telefonów warto ich przestrzec, że za takie nieodpowiedzialne żarty grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 1,5 tys. zł.

Kolejnym przypadkiem niewłaściwego wykorzystania możliwości łączenia się z numerem alarmowym 112 jest szukanie pod nim pomocy w związku z problemami z obsługą telefonu - brakiem możliwości wpisania numeru PIN czy uruchomienia karty. Sugerując się  napisem ‘SOS’ lub ‘Pomoc’ na kafelku do wykonywania połączenia z numerem alarmowym 112, niektórzy sądzą, że po jego naciśnięciu uzyskają także pomoc w związku z owymi problemami. W tym kontekście należy pamiętać, że z niezalogowanego telefonu można dodzwonić się wyłącznie na numer alarmowy 112. Szukając tam pomocy w innych sprawach niż te, dotyczące nagłego zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska lub porządku utrudniamy uzyskanie szybkiej pomocy ludziom rzeczywiście znajdującym się w obliczu wspomnianych zagrożeń.

Jeszcze jednym często występującym przypadkiem blokowania linii alarmowej 112 przez połączenia wykonywane z telefonów bez zalogowanej do sieci karty (chociaż dotyczy on również telefonów z zalogowaną do sieci kartą), są połączenia dokonywane przypadkowo, wskutek zetknięcia się klawiatury lub ekranu włączonego telefonu z innymi przedmiotami. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, kiedy niesiemy niewyłączony telefon w kieszeni, torbie, plecaku etc.

Operatorzy numerów alarmowych mierzą się z wyjątkowo trudnym zadaniem przyjmowania i przekazywania informacji, od których zależy bezpieczeństwo ludzi w ich codziennym życiu. Pamiętajmy, aby nie utrudniać im tej wymagającej pracy. Dbając o to, abyśmy my sami i nasi bliscy właściwie  korzystali z możliwości dodzwonienia się na obsługiwany przez nich numer alarmowy 112 nawet z telefonów bez zalogowanej do sieci karty, możemy im ułatwić wykonywanie tego wysoce odpowiedzialnego zadania.

 

liczba wejść: 3019